Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S bývalým manželem jsme rozvedeni od 2008. Doposud platil výživné na dceru 3.000 Kč. Nyní jsme se dohodli na zvýšení výživného. Pokud jsme schopni se dohodnout a sepsat písemnou dohodu, je nutné toto řešit dále i přes soud? S bývalým mužem v současné době čekáme druhé dítě, ovšem nesdílíme společnou domácnost a ani nebudeme.

Bývalý partner bude uvedený v rodném listě jako otec. Jsme dohodnuti, že obě děti budou v mé péči. I zde bych ráda věděla, zda je nutné upravit svěření do péče a výživné soudně, či zda stačí notářsky ověřená písemná dohoda. Celou situaci bohužel komplikují vysoké dluhy, které bývalý muž splácí. I proto se ptám na vymahatelnost dohody uzavřené s ověřenými podpisy. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Změnu výše výživného na dceru můžete sjednat i uzavřením písemné dohody mzi Vámi a bývalým manželem. Pokud jste schopni se dohodnout, není tedy nutné řešit zvýšení výživného soudní cestou. Obsah dohody bude závazný pro obě strany - pro Vás i bývalého manžela.

Co se týče svěření dalšího dítěte do Vaší péče, zde je situace jiná. Podle § 26, odst. 3 zákona o rodině může být sice rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti (svěření do péče) nahrazeno dohodou rodičů, ta ke své platnosti ale potřebuje schválení soudu. Bez schválení soudu tedy nebude dohoda o svěření do péče platná. V tomto případě se tedy soudu nevyhnete. Soud v rámci řízení o rodičovské zodpovědnosti zpravidla stanoví také styk s druhým rodičem a rozhodne o výši výživného. Pokud však půjdete k soudu s předem připravenou dohodou, bude vše výrazně jednodušší a rychlejší.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.