Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se zeptat, zda musí manžel platit výživné, když je jeho syn dlouhodobě hospitalizován ve státním zařízení a zda má jeho matka za tuto dobu nárok na pobírání příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách, který na syna pobírá. Dále jsem se chtěla zeptat, zda není zaujatý výrok soudce v odůvodnění rozsudku o zvýšení výživného, kdy soudce uvádí, přestože jsme řádně doložili naše příjmy i příjmy firmy, že stěží bychom začali podnikat, kdybychom nepočítali s tím, že podnikání bude výnosné a soud tedy předpokládá, že jeho příjmy ve firmě jsou na dobré úrovni. Neměl by soud vycházet z faktů a ne z dojmů?
Jak se může manžel bránit, když soud vychází z procentuálních tabulek, které jsou však zohledněny jen na jedno dítě, manžel má ještě vyživovací povinnost k dalším dvěma dětem a po odečtení těchto plateb mu skoro nic nezůstane, ale soud na tento argument uvedl, že to si musí řešit jinou cestou, že výpočet výživného počítá dle tabulek. Také soud nezajímá, že při zvýšení výživného o 50% a 3 roky zpětně, jak rozhodl, manželovi ani mě nikdo nedá půjčku, abychom dluh, který tak vznikl, uhradili. Tak by mne zajímalo jakou cestou se bránit a zda bude hradit soudní poplatky a náklady řízení. Děkuji za pomoc, Eva


ODPOVĚĎ:
Výživné je nutné platit, dokud není syn schopen se sám živit. Ve Vašem případě jde jednoznačně o tuto situaci.
Pokud jde o příspěvek na péči, tak tu v tuto dobu vykonává dotyčné státní zařízení, kde je hospitalizován, takže jí nárok nevzniká. Soud by jistě měl vycházet z faktů, a uvedené odůvodnění je pochybné, avšak není v zásadě možné odvolat se jen proti odůvodnění.
Procentuální tabulky jsou jen vodítkem, a to právě pro případy, kdy má osoba další vyživovací povinnosti apod. Jediná možnost je odvolání se k vyšší instanci.

Pokud jde o soudní poplatky, u odvolacího řízení je bude muset zaplatit osoba podávající odvolání, budou jí však vyplaceny druhou stranou, pokud vyhraje. Obecně u první instance se poplatky neplatí, avšak u odvolání proti rozhodnutí, které je něco jiného než změna rozhodnutí o výchově a výživě, se poplatky platí.