Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsou dluhy na výživném na dítě z mimomanželského vztahu součástí SJM? Většinu peněz, které vydělal otec dítěte má na účtu manželka, byt je v SJM, auto je otce dítěte. Jak by postupoval soud v případě rozvodu? Vyplatila by se dlužná částka z peněz, které jsou na manželčině účtu?

Dlužná částka není vyšší než objem peněz na účtu, případný prodej auta by na splacení dluhu nestačil. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Ne, dluhy manžela na výživném nepatří do společného jmění manželů SJM. Jedná se o výlučný dluh jednoho z manželů. Vyrovnání se činí tak, že je potřeba zjistit, jaký majetek náleží do společného jmění manželů. Jedná se o vše, co manželé nabyli během manželství vyjma daru, dědictví a nebo výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Do SJM patří jak aktiva, tak pasiva čili dluhy. Pakliže se jedná o společný účet, kam chodily peníze manžela a i manželky platí, že se tento bude patrně dělit dvěma a z podílu manžela, pak bude vyplaceno dlužné výživné. Pokud jeden z manželů prokáže, že mu na účet chodí větší částky, vypořádání účtu bude probíhat v souladu s tímto poměrem.