Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel a já jsme v roce 1991 koupili dům od jeho rodičů. Bod č. IV smlouvy:
"Dohodou účastníků zřizuje se věcné břemeno k převáděným nemovitostem ve prospěch prodávajících a oprávněných, které spočívá v právu oprávněných doživotně a BEZPLATNĚ obývat dvě podkrovní místnosti v předmětném domě.

Kupující a povinní mají povinnost oprávněným umožnit užívání domu, přičemž tato povinnost by v případě převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem přešla i na jejich právní nástupce."

- Jsou manželovi rodiče povinni přispívat na opravy domu jako např. nová střecha, fasáda, dlažba, plynové topení? Pokud jsou povinni přispívat, je zákonem stanoveno určité procento v jaké výši jsou povinni přispívat?
- Rodiče dali klíče od domu jeho dvěma sourozencům bez našeho vědomí a souhlasu. Měli na to právo? Sourozenci nás slovně napadají - můžeme se nějak bránit? Rodiče trpí stařeckou demencí, sourozenci jsou názoru, že jsme povinni se o ně starat. Opravdu jsme povinni? Děkuji, Hanka
 
ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Zákon tedy počítá s tím, že by rodiče měli nést přiměřené náklady spojené s užíváním domu, čímž se ovšem nerozumí náklady spojené s jeho kultivací, neboť náklady směřují k zachování věci ve stavu, který byl v době, kdy věcné břemeno bylo uzavíráno.
Zákonem stanovené určité procento příspěvku na opravy a údržbu nemovitosti není. Zkuste se s rodiči dohodnout a náklady vyčíslit, pakliže dohoda nebude možná, musíte se obrátit na věcně a místně příslušný soud soud.
Řádné užívání domu je i Vašim právem a rodiče jej nesmí nikterak omezovat, pokud si tedy nepřejete, aby Vaši sourozenci měli klíče od domu, rodiče nemají právo jim je předat.
Podle zákona máte s rodiči vzájemnou vyživovací povinnost, takže do jisté míry jste opravdu povinni se o rodiče starat, avšak tuto povinnost mají ve stejné míře i Vaši sourozenci. Je nutné, abyste se o rodiče postarali, potřebují-li odbornou pomoc a péči, abyste jim ji poskytli a nebo pomohli zprostředkovat. Vzniknou-li Vám s tímto nějaké náklady, měli byste se o ně se sourozenci spravedlivě podělit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.