Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat ohledně výživného. Mám soudem určené alimenty, které mi sráží z platu zaměstnavatel a zasílá na účet matky mé dcery. Bez rozhodnutí soudu prý ukončení vyživovací povinnosti v tomto případě není možné. Dcera mi oznámila, že v červnu 2013 ukončí studium závěrečnou zkouškou a nastoupí do zaměstnání.

Jak mám postupovat? Mám podat návrh na ukončení vyživovací povinnosti k soudu? Na který soud se mám obrátit (bydlím v Karlových Varech, ale dcera bydlí v Chebu)? A kdy to mám udělat? Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do té doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Vyživovací povinnost tedy zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání, které mu zaručí stabilní příjem (nikoliv pouze na dočasnou brigádu).
Pokud máte s dcerou dobrý vztah a jste schopen se s ní dohodnout, můžete spolu uzavřít písemnou dohodu o ukončení vyživovací povinnosti - vyhnete se tak zdlouhavému soudnímu řízení. Dohodu doporučuji uzavřít až tehdy, když bude mít Vaše dcera opravdu sjednaný nástup do zaměstnání. Jestliže dcera nastoupí do zaměstnání už v červenci 2013, dostane první mzdu až během měsíce srpna. Můžete se tedy s dcerou dohodnout například tak, že jí poslední výživné poskytnete ještě v měsíci červenci, aby do obdržení první mzdy nebo výplaty od zaměstnavatele nezůstala bez finančních prostředků.
V případě, že dohoda s dcerou nebude možná, budete muset podat k soudu návrh (žalobu) na ukončení vyživovací povinnosti. Místně příslušný soud je okresní soud v místě bydliště Vaší dcery, tedy v Chebu. I v tomto případě doporučuji návrh (žalobu) podat až po dceřině nástupu do zaměstnání - soud bude o ukončení vyživovací povinnosti rozhodovat zpětně od data podání návrhu (žaloby). Výživné pak dceři plaťte do doby, než soud o Vašem návrhu rozhodne. Pokud soud rozhodne o ukončení vyživovací povinnosti, budete mít nárok na vrácení výživného vyplaceného od data podání návrhu (žaloby). Jednalo by se o tzv. bezdůvodné obohacení na straně Vašeho potomka, které je vymahatelné min. 3 roky.