Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel z důvodu chybějících peněžních prostředků zanedbal povinnou platbu výživného, za což na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení na Policii ČR. Mezitím jsme dali peníze dohromady a celou částku zaplatili. Dozvěděla jsem se, že tímto skutkem trestní odpovědnost zaniká, jde o tzv. účinnou lítost.

Ale ráda bych se zeptala, jak je to se stažením trestního oznámení. Kdo podává oznámení o účinné lítosti, jak oznámení musí vypadat, jaké musí mít náležitosti atd. Zkrátka co máme dělat, aby bylo trestní oznámení staženo. Děkuju, Debora

ODPOVĚĎ:
Podle § 197 trestního zákoníku platí, že trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.
Jediné, co je nutné udělat, je sdělit policii, že dlužné výživné bylo doplaceno a pokud doba existence dluhu nebyla nijak dlouhá, tak i uvést, že s ohledem na krátkou existenci dluhu je pravděpodobné, že neměl trvale nepříznivé účinky. Sdělovat tyto skutečnosti musí ten, komu jsou na prospěch; jedná se o neformální úkon, který musí být prokázán (tedy stačí např. osobně vyšetřovateli nahlásit úhradu do protokolu a předložit doklad o zaplacení ve formě ústřižku z pošty nebo bankovního výpisu, kde jsou doplacené alimenty zřejmé).

Splnění podmínek účinné lítosti (zejm. neexistence následků neplnění vyživovací povinnosti) náleží k uvážení Policii v rámci trestního řízení, resp. dozorujícímu státnímu zástupci.

Docílit "stažení trestního oznámení" není možné, oznamovatel nedisponuje trestním řízením v takovém rozsahu jako žalobce disponuje žalobou (tedy řízením civilním), jelikož Policie postupuje z moci úřední.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.