Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Otec chce vůči mně ukončit vyživovací povinnost, po dovršení mých 26 let (v dubnu 2013), bez ohledu na to, že chci i nadále studovat denní dvouleté návazné magisterské studium. Otec mi nyní sdělil, že mi nejpozději v červnu 2013 pošle písemné vyrozumění o ukončení placení výživného, nebude si tedy soudně žádat o ukončení výživného.

Otcův bratr je právník a s touto záležitostí mu bude vypomáhat (v můj neprospěch). Otec mi tvrdí, že se mnou může tímto způsobem ukončit vyživovací povinnost a pokud budu trvat na dalším výživném, musím si, podle něj na své náklady, nejdříve po 3 měsících neplacení, k soudu a na své náklady podat žalobu o neplacení výživného. Výživné je stanovené soudním rozhodnutím. Může otec vůči mně ukončit svévolně vyživovací povinnost i bez soudního rozhodnutí (rozsudku), pouze zasláním písemného vyrozumění o ukončení placení výživného (sepsaného otcovým právníkem). Jak mohu v této situaci postupovat, abych se domohla dalšího výživného? Musím skutečně podávat žalobu o neplacení výživného - po 3 či 4 měsících neplacení a jak vysoké budu hradit náklady na soudní řízení - v mém případě jsem student bez vlastních příjmů. V případě, že dojde k soudnímu jednání o výživném, má otcův advokát vůči mně (a soudu) povinnost mi oznámit, že bude otec zčásti nebo plně zastoupen v jednání advokátem a pokud ano, jaká je lhůta pro tuto oznamovací povinnost. Pokud proběhne soudní jednání o pokračování placení výživného a otec nebude výživné hradit, jaké postihy mu v tomto případě hrozí (otec ke své práci řidičský průkaz potřebuje, takže se na něj nově možnost odebrání řidičského průkazu nevztahuje). Otec mi tvrdí, že mi i po soudním rozhodnutí další výživné nebude platit. Děkuji, Sabina

ODPOVĚĎ:
Otec pochopitelně nemůže ukončit vyživovací povinnost stanovenou soudem tímto zjednodušeným způsobem.
Nicméně je nutné poukázat na § 96 odst. 2 zákona o rodině - který uvádí, že výživné nelze přiznat, nastal-li by rozpor s dobrými mravy. Je třeba uvést, že uvedené ustanovení je zohledňováno i v případě trestného činu zanedbání povinné výživy (např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 7 Tdo 108/2009, ze dne 11.2.2009 - zletilý student vyvíjel podnikatelskou činnost).
Pokud jste přesvědčena, že vyživovací povinnost vůči vám trvá (z hlediska dobrých mravů), není důvod, abyste otce žalovala; výživné máte přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, tedy neplnění tohoto rozhodnutí lze vymáhat rovnou prostřednictvím exekutora. Tedy doporučuji se obrátit na vybraného exekutora; další postup záleží na komunikaci s ním.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.