Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bude soud o výši výživného, hlásím se na vysokou školu VŠ. Potřebuji vědět, pokud by se mi stalo, že by přijímací řízení na magisterské studium probíhalo v ten samý den a hodinu, kdy bude probíhat soudní řízení o snížení výživného, zda je možné z takto vážných důvodů (přijímací řízení - náhradní termín přijímacího řízení není) se ze soudního jednání omluvit.

A pokud to lze, jak mám postupovat a v jaké lhůtě. Také potřebuji vědět, až dojde k soudnímu jednání o snížení vyživovací povinnosti otce vůči mně, zda moje matka může být u soudu jako svědek, zda mi může u soudu dosvědčit, že můj otec pobírá od mého bratra "na černo" nájemné (můj bratr se mé matce a mně o tom, že otci platí nájemné zmínil) a tím bych prokázala, že otec má další příjem rozhodný při určení výše vyživovací povinnosti vůči mě. Prosím, pokud je možné, aby má matka u soudu svědčila, jak stará informace od bratra o tom, že otci platí nájemné může být, aby bylo toto svědectví vzato v potaz (např. týden, měsíc nebo déle?). Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Pokud se termín soudního líčení a datum přijímacích zkoušek na vysokou školu budou vzájemně překrývat, můžete se ze soudního jednání buď omluvit (písemně s prokazatelným doložením existence překážky - kopie pozvánky apod.) nebo se neúčastnit, ale to pouze za podmínky, že jste zastoupena a na jednání dorazí Váš zástupce (právník, advokát).
Příjem otce v této podobě je v podstatě neprokazatelný. Matka tuto skutečnost dosvědčit může, stejně tak může svědčit bratr. Otázka je proč bratr otci "nájemné" platí - tedy zda se jedná o ziskový příjem či nikoliv a zda otec v návrhu na snížení výživného uvádí náklady spojené s danou nemovitostí jako důvod, proč není schopen platit výživné ve stanovené výši.
"Stáří" dosvědčované informace není důležité, nicméně lze doporučit, aby "nájemní" vztah otce a bratra (nejde o nájemní vztah v právním pojetí) trval a informace nebyla stará více jak rok. Svědectví matky bude mít v každém případě nižší váhu než svědectví bratra.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.