Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
K výkonu povolání používám soukromé vozidlo. Zaměstnavatel mi vyplácí cestovní náhrady. Ty obsahují částku jen za opotřebování a faktické kilometrovné, ne diety. Je možné z této částky nárokovat zvýšení výživného na dítě? Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Návrh na zvýšení výživného je obvykle posuzován vzhledem k celkovým příjmům druhého rodiče, tedy i z cestovních náhrad. Předpokládám, že jde o pravidelnou platbu ze strany zaměstnavatele, a nikoliv o jednorázové platby. Předpokládám, že tyto cestovní náhrady jsou vypláceny spolu se mzdou.
Proto, aby soud vyhověl nároku na zvýšení výživného bude rozhodná i výše této pohyblivé části mzdy. Pokud dosahuje dlouhodobě určité výše, může soud ke zvýšení výživného přivolit.
Nicméně pokud namítnete, že jde o pohyblivou část mzdy spočívající v náhradě cestovních výdajů, která je závislá na faktickém kilometrovném, je možné, že soud zvýšení zamítne, případně uloží nižší zvýšení výživného.
Výše výživného by měla také odpovídat požadavkům a potřebám dítěte (například zájmové kroužky, dojíždění do školy) a podobně.