Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
S manželem již 10 let nežijeme jako manželé, každý máme jiného partnera, s kterými se scházíme pouze o víkendech, ale jinak bydlíme stále ve společné domácnosti. Já jsem 3 roky nezaměstnaná, loni jsem přišla i o invalidní důchod po operaci páteře, takže jsem téměř 1 rok bez peněz.

Manžel vydělává za měsíc 16 000 Kč. Na nás dva mi dává 6 000 Kč měsíčně na vedení domácnosti.
1. Jaká by byla manželova výživovací povinnost vůči mně, kdybych se od něho odstěhovala k matce do 70 km vzdáleného města?
2. Co by se změnilo, kdybych si tam našla práci?
3. Jaká by nastala situace, kdybychom se rozvedli?
4. Platilo by vše stejně i v případě, až by manžel odešel příští rok do důchodu? Důchod by činil asi 15 000 kč. Měl by povinnost dále mě vyživovat? Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, která trvá po celou dobu manželství. Rozsah vyživovací povinnosti by měl být takový, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Budu předpokládat, že částka, kterou Vám manžel dává na společnou domácnost, je výsledkem Vaší vzájemné dohody, nikoliv rozhodnutím soudu.
Vyživovací povinnost Vašeho manžela k Vám bude trvat i tehdy, pokud se od manžela odstěhujete - trvá bez ohledu na to, zda spolu (ne)žijete ve společné domácnosti.
V případě, že byste si našla práci, by záleželo na tom, jaký by byl Váš příjem z tohoto zaměstnání. Pokud by Váš příjem byl srovnatelný s manželovým a měli byste přibližně stejnou životní úroveň, pak by manželova vyživovací povinnost zanikla. Pokud byste zůstala bez příjmů, pak by manželova vyživovací povinnost trvala i po odchodu do důchodu.
V případě rozvodu může i rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, žádat bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých možností, schopností a majetkových poměrů.
Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře nebo jestliže povinný manžel poskytne na základě písemné smlouvy jednorázovou částku.
Pokud by Vám manžel z jakéhokoliv důvodu přestal finančně přispívat, musela byste se domáhat svého nároku na výživné u okresního soudu v místě manželova bydliště.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.