Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 2003 byl můj syn rozsudkem soudu svěřen do péče mé matky (babičky dítěte). Mě bylo stanoveno výživné 3000,- Kč měsíčně. V dubnu roku 2009 byl syn svěřen do pěstounské péče mé matky, na její žádost. Tímto rozsudkem se změnil rozsudek z 2003, avšak pouze úprava péče, výživné zůstalo nezměněno.

Od dubna 2009 pobírá má matka na syna příspěvek na úhradu potřeb dítěte 4508,-. V květnu 2009 podal odbor státní sociální podpory návrh na stanovení výživného rodičům dítěte svěřeného do pěstounské péče s odkazem na § 45d zákona o rodině. V červnu 2011 ustanovil soud opatrovníkem mého nezletiletého syna Městský úřad pro řízení o stanovení výživného po dobu pěstounské péče. Letos v únoru 2012 vydal soud rozsudek, kde jsem povinna platit výživné ve výši 4000,-/měsíčně na účet Úřadu práce. V rozsudku je citován § 45d) odst. 1, 2 zákona o rodině jako odůvodnění. Tuto povinnost jsem samozřejmě začala plnit, ale má matka po mě stále chce výživné 3000,-Kč/měsíčně. Odkazuje se rozsudek z 2003. Má na toto výživné nárok? Musím pokračovat platit i k jejím rukám, když platím Úřadu práce? Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Paragraf 45d zákona o rodině, na který odkazuje soudní rozhodnutí z února letošního roku říká, že: "Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu, přechází na stát. Je-li výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě první, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem, tento rozdíl je vyplácen pěstounovi".
Z toho vyplývá, že nárok na výživné přešel na stát. Nejste tedy již povinna nadále platit výživné matce (babičce dítěte), ale pouze státu, resp. místně příslušnému Úřadu práce. Úřad práce pak Vaší matce jakožto pěstounce vyplácí jako kompenzaci za výživné zmíněný příspěvek na úhradu potřeb dítěte a případně také rozdíl mezi příspěvkem a výživným, pokud je výživné, které platíte, vyšší než tento příspěvek.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.