Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pravidelně platím výživné trvalým příkazem z účtu. V poslední době si bývalá přítelkyně zažádala o zvýšení. Se zvýšením souhlasím. Toto podání podala u soudu v únoru 2012. K prvnímu jednání u soudu se nedostavila. Soud nařídil další jednání s tím, že se ji pokusí doručit předvolání přes školu, kde dcera studuje.

Bývalá přítelkyně nemá vlastní byt a tak se různě pohybuje mezi svými dalšími dvěma dcerami, matkou a někdy i jinde. Tímto jednáním mi vzniká dluh na výživném, což se mi nelíbí. V současné době už budu mít dluh za šest měsíců a ještě nevím o kolik mi zvýší výživné. Toto jednání je v rozporu s dobrými mravy. Je to nemorální. Jestli tímto způsobem stát umožní, pochybným ženám, jak přijít k penězům bez vlastního přičinění, pak je tady něco špatně. Dá se s tím něco dělat ? Matka mé dcery je odjakživa příživnice. Může protahovat soud třeba rok. Za ten rok, po zvýšení výživného, můžu mít dluh i několik desítek tisíc. Že dluh budu mít vím, ale ještě nevím kolik, protože nevím o kolik mi soud výživné navýší. Výživné stále platím v platné výši. Že to je taktika matky, jak bezpracně přijít k penězům, je jasné. 17.7.2012 proběhlo druhé stání a matka se nedostavila ani na jedno. Na první stání se ani neomluvila a na druhé stání nemohla přijet protože je na výletě. Teď paní soudkyně případ odročila na neurčito s tím, že nechá matku vyslechnout soudem, kde se matka pohybuje. To znamená, že další stání bude nejdříve v září. Když vezmu fakt, že návrh podala v únoru, nebudu daleko od pravdy, když říkám, že těmito průtahy docílí jednoho roku a pak se bude smát jak mne bezpracně oškubala o peníze. Já jsem v invalidním důchodu, je mi 59 let a starám se o svou matku, které je 82 let. Pořádnou práci jsem nedostal už cca 5let. Dnes dělám za 8 500,-Kč čistého. Myslíte, že z této výplaty budu mít na jednorázové zaplacení? Otázka:
1) Proč zvýšení výživného není dáno datem rozsudku?
2) Proč se výše výživného bere datem podání návrhu?
Děkuji, Zdenda

ODPOVĚĎ:
Právní úpravou výživného se zabývá zákon o rodině. Podle § 98, odst. 1 uvedeného zákona se právo na výživné nepromlčuje. Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, u výživného pro děti (obecně myšleno pro osoby pod 18 let) za dobu nejdéle tří let zpětně od tohoto dne.
Soudce, který o výživném rozhoduje, musí toto ustanovení zákona o rodině respektovat a přiznat určené výživné od data podání návrhu. Na základě příslušné legislativy nemůže v této věci rozhodnout jinak a přiznat (zvýšené) výživné od pozdějšího data. V soudním rozhodnutí tedy stanoví výši výživného, kterou jste od data podání návrhu povinen platit. Pokud víte, že dlužné výživné nebudete moci jednorázově uhradit, můžete při soudním jednání požádat o vytvoření splátkového kalendáře, který může být součástí soudního rozhodnutí.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.