Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj bratr má exekuci z důvodu neplacení výživného. Máma má obavu, zda v případně jeho neschopnosti dluh uhradit nebude vymáhána pohledávka po ní. Bratr nemá u matky trvalé bydliště, ani se zde nijak často nevyskytuje (max.1 nebo 2x do roka na jednodenní návštěvu). V návrhu rozhodnutí její vnučka uvedla, "že když nemůže platit otec, ať dluh zaplatí babička, protože je vlastníkem rodinného domu". Má se matka něčeho obávat. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Babička (resp. jakýkoli jiný člen rodiny) není odpovědný za dluh otce na výživném, tento dluh může být exekučně (či soudně) vymáhán pouze na něm. Návrh vnučky na úhradu dluhu babičkou (z důvodu jejího vlastnického práva k rodinnému domu) je proto absurdní a soud (resp. exekutor) mu nemůže v žádném případě vyhovět).
Není však samozřejmě vyloučeno, že je-li neschopnost otce hradit výživné zapříčiněna objektivními důvody, rozhodne soud o vzniku vyživovací povinnosti babičky (ovšem bez jakéhokoli vztahu k již existujícímu dluhu otce).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.