Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Okresním soudem mi v rozsudku bylo určeno platit výživné na zletilou 22 letou dceru. Ta studovala nejdříve střední školu - rehabilitaci. Po této střední škole údajně dělala zkoušky na vysoké škole VŠ v obdobném oboru. Zkoušky neudělala a začala pracovat jako masérka.

Po roce po nových zkouškách nastoupila na VŠ kde studovala podobný obor jako na střední škole. V té době požádala o placení výživného. Okresní soud se spokojil jen s jejím tvrzením, že zkoušky neudělala. V době mezi dvěma jednáními u okresního soudu, si změnila příjmení. Okresní soud rozhodl, že jí musím platit výživné a to od 1.9 i když dcera podala žalobu až 24.11. Tento rozsudek jsem napadl odvoláním ke krajskému soudu a to v části výši výživného, dále pak v části doplácení výživného, před podáním žaloby mé dcery. Rozsudek jsem napadl i v tom, že okresní soud se spokojil s tvrzením, že dcera ihned po střední škole dělala přijímací zkoušky, které neudělala, ač o tom nedoložila žádný doklad. Dále jsem rozsudek napadl, že změnou příjmení buď se vdala, vyživovací povinnost potom přechází na manžela, nebo si mohla změnit příjmení z jiných důvodů, které ale z mého pohledu by v určitých případech mohly odporovat dobrým mravům. Při jednání u krajského soudu vyšlo najevo, že dcera neudělala jednu ze zkoušek a tak musela školu opustit. Poté udělala zkoušku na jinou vysokou školu obdobného směru v jiném místě, ale již ne jako prezenční (denní) studium, ale jako kombinované studium, tj. dálkové. Krajský soud zrušil platbu původního výživného za první rok studia na VŠ a to z toho důvodu, že jej nedokončila a určil mi placení nového výživného. Mojí připomínku ohledně zkoušek po střední škole neřešil, spokojil se s tvrzením mé dcery, že jí neudělala. Příjmení si dcera změnila z důvodu toho, že jsem se o ní neprojevoval zájem. Od cca 6 ti let jejího věku jsme neměli mezi sebou dobré vztahy. Krajským soudem mi potom bylo určeno platit nové výživné na zletilou dceru. Ta navštěvuje konzultace v takzvaném kombinovaném studiu na VŠ. Její konzultace jsou cca 12 x za semestr a to po 14 ti dnech, jenom pátky a soboty. Já sám u odvolacího soudu jsem nevěděl, že kombinované studium je vlastně to, co bylo dříve dálkové. Dcera na dotaz soudu, co je to za kombinované studium vysvětlila, že se jedná o kombinaci dvou oborů. Já až později jsem zjistil, že se jedná vlastně o dálkové studium, při kterém jak se domnívám je možné pracovat. Podotýkám, že dcera je naprosto zdravá. Moje otázka zní: Má moje dcera nárok na placení výživného při kombinovaném studiu na vysoké škole VŠ. Jak postupovat v tomto případě dále, když nemám možnost dovolání jak rozhodl krajský soud KS. Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Dle § 85/1 zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem až do doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit (v této souvislosti tedy není rozhodné nabytí zletilosti dítěte či dosažení věku 26 let). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií (nebo jiné přípravy na budoucí povolání) najde odpovídající pracovní uplatnění.
Byla-li Vaše povinnost k hrazení výživného na zletilou dceru potvrzena odvolacím soudem, můžete se dle § 99/2 zákona o rodině obrátit na okresní soud s návrhem na snížení (popř. i zrušení) výživného. Úspěch tohoto návrhu bude však podmíněn změnou okolností, která by změnu výše výživného odůvodňovala. Může se jednat jak o změnu na Vaší straně (např. ztráta dosavadního povolání, vznik nové vyživovací povinnosti, zdravotní komplikace spojené se zvýšenými náklady na léčbu apod.), tak o změnu na straně Vaší dcery (např. uzavření sňatku, nalezení práce apod.).
Skutečnost, že Vaše dcera studuje tzv. kombinované studium dle mého názoru sama o sobě neodůvodňuje automatickou změnu výše výživného. Přestože tento typ studia není časově tak náročný jako studium prezenční, musí se Vaše dcera na studium ve svém volném čase zajisté připravovat, což její šanci na nalezení zaměstnání či brigády snižuje.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.