Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dne 26.8.2011 byl vydán rozsudek, který nabyl právní moci dne 25.11.2011, kde je uvedeno, že otec nezletilé dcery je povinen přispívat čáskou 4.000,- Kč měsíčně, splatné vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky. Chtěla jsem se vás zeptat, co dělat a zdali je to nějak řešitelné, když sice otec platí, ale ne vždy ke dni, který je stanoven soudním rozhodnutím?

Jeden měsíc nezaplatí, druhý měsíc zaplatí 2 krát, ale vždy po 15-tém. Ani jednou po vydání rozsudku nezaplatil včas. Vím že to dělá schválně a žádná domluva s ním není. Otec mé dcery neplní včas svou vyživovací povinnost. Prosím moc o radu, zda by to šlo nějak právně zabezpečit, aby platil včas a nebo kam bych se měla obrátit pro radu? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Výživné je povinný rodič povinen hradit řádně a včas, to znamená ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. Pokud otec dítěte nezasílá výživné v řádném termínu, a to opakovaně, můžete na základě pravomocného rozsudku, kterým byla vyživovací povinnost stanovena, podat návrh na exekuci.
Doporučuji nejprve otce dítěte písemně vyzvat k tomu, aby Vám výživné hradil v plné výši a včas, tedy do data splatnosti určeného soudním rozhodnutím. Upozorněte ho, že pokud napříště peníze nezašle způsobem stanoveným v této výzvě, a to do 15. dne příslušného měsíce, podáte na něj návrh na nařízení exekuce.
Návrh podáváte u soudu příslušného podle místa trvalého bydliště manžela. Pokud se jedná o stejný soud, který vydal rozsudek o výživném pro děti, stačí tento rozsudek v návrhu na exekuci pouze uvést, pokud by se jednalo o jiný soud, je třeba přiložit ověřenou kopii rozsudku. Exekuce může být prováděná srážkami z platu (mzdy) nebo prodejem (ne)movitého majetku.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.