Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Syn je těžce zdravotně postižen. Jde o kombinované mentální a fyzické postižení. Má 21 let, pobírá plný invalidní důchod od 18 let (cca 9.000 Kč), tzv. invalidita z mládí, má průkazku ZTP/P III. stupně. Je žákem 10. třídy základní školy, pomocná škola - v rámci rehabilitačního programu v nestátním zařízení, uznáno MŠMT.

A to i v tomto věku, neboť měl odklady školní docházky i ročník opakoval. Má nárok na výživné od otce nebo pobírání invalidního důchodu z něj činí zcela "ekonomicky nezávislou osobu" a otce to zbavuje povinnosti platit výživné? V budoucnu není šance vzhledem k rozsahu synova postižení, že by si mohl sám vydělávat. Otci již bylo vypočteno výživné po našem rozvodu, tehdy určené jako "výživné na nezletilé dítě". Syn je zbaven způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu. Jeho otec má značný, velmi nadstandardní příjem. Bude mít syn nárok na výživné od otce i po absolvování 10. ročníku základní školy? Má syn právo po rozvodu mít stejnou životní úroveň jako jeho otec, který rodinu opustil a nepečoval o něj? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost do doby, než je dítě schopné se samo živit. Dítě začne být zpravidla schopné se živit ve chvíli, kdy ukončí přípravu na své budoucí povolání (dostuduje). Někdy bývá mylně uváděna věková hranice 26 let, faktem ale zůstává, že žádná oficiální, zákonem stanovená věková hranice neexistuje. Ani přiznání plného invalidního důchodu nemusí vést k ukončení vyživovací povinnosti. Pokud není dítě vůbec schopné se živit, pak teoreticky nemusí vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti skončit nikdy (je však třeba přihlédnout právě k invalidnímu důchodu a jeho výši).
Pokud je výživné stanoveno soudně, nemůže otec Vašeho syna přestat platit výživné sám od sebe, musí nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti nebo o snížení výživného. Soud pak bude zkoumat, zda je žádost otce odůvodněná. Pokud otec platí výživné pouze na základě dohody mezi Vám, musela byste se v případě, že by výživné platit přestat, domáhat nároku na výživné pro syna u soudu.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.