Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bývalá manželka mi před 9 lety nechala naši dceru v mé péči, dle dohody měla platit výživné. Bohužel neplatila, tak jsem podal trestní oznámení. Soud na Slovensku rozhodl - bydlí na Slovensku, že je odsouzená, dostala již podruhé podmínku, že neplatí výživné. Bohužel v této žalobě nebylo uvedeno do kdy má uhradit dlužné výživné.

Mezi tím jsme sepsali s bývalou manželkou dohodu o úpravě styku naší dceři, která se rozhodla v 15letech loňského léta (8/2011), že chce žít se svou matkou, kde mi podepsala a odsouhlasila, že uhradí do určité doby dlužnou částku. Neučinila tak. Uhradila pouze minimum. Na základě tohoto jsem se rozhodl, že po dobu co bude má dcera v její péči, jí nebudu platit alimenty a vše se bude strhávat z dlužné částky, exmanželka souhlasila. Od 12/2011 jsem nucen si odvést dceru zpět do ČR. Jak dostat z exmanželky dlužné výživné a zvýšit výživné? Kde mám vše řešit - v České republice? Na Slovensku? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Pokud se na zvýšení výživného nedohodnete, můžete u soudu podat návrh na zvýšení výživného, jehož vzor snadno najdete na internetu. Do žaloby je vhodné uvést všechny aktivity dítěte, které představují (zvýšené) náklady. Ovšem musíte být připraven tyto náklady doložit a odůvodnit před soudem.
Ohledně dlužného i běžného výživného můžete podat buď návrh na řízení exekuce u kteréhokoliv exekutora nebo pokud znáte postižitelné prostředky matky, můžete u soudu požádat o sepsání návrhu na výkon rozhodnutí s uvedením způsobu, jakým mají být pohledávky vymáhány.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.