Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem na rizikovém těhotenství, musím se dostavit k soudu? Můj přítel se právě soudí s bývalou přítelkyní o výživné na jejich děti. Ta si u soudu o mě vymyslela, že mám domácí práci, že pronajímám rodinný dům, a že se nestarám o svoji umírající dceru. Pečuji o osobu blízkou, pobírám přídavky a je mi placeno výživné na mé děti.

Jiný příjem nemám. Řádně platím veškeré svoje náklady a starám se o své čtyři děti. Mohu jí zažalovat za ohrožení mého těhotenství a mého nenarozeného dítěte. Její výmysly mi způsobují psychické problémy - musela jsem vyhledat odbornou pomoc. Díky způsobenému stresu mi hrozí předčasný porod. Syn se má narodit kolen 16.6.2012. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Ze soudního jednání je možné se omluvit, buď telefonicky (např. vedoucí kanceláře) nebo písemně s uvedením důvodu, proč se na předvolání nemůžete dostavit.
Jednáním bývalé přítelkyně bylo zasaženo do vaší osobnosti. Obecně je ochrana poskytována v rámci § 11 a násl. občanského zákoníku (např. ochrana života, zdraví, cti a důstojnosti). Můžete se domáhat upuštění od pokračování neoprávněného zásahu, pokud trvá, odstranění následků neoprávněného zásahu, trvá-li následek, nebo přiměřeného zadostiučinění (morálního ve formě omluvy nebo materiálního ve formě majetkového vyrovnání nemajetkové újmy). V radikálním případě pak jednání může splňovat náležitosti přestupku proti občanskému soužití nebo trestného činu pomluvy. Je na zvážení, jestli další postup ve věci neohrozí vaše zdraví nebo život dítěte ještě větší měrou.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.