Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
S manželem jsme uzavřeli sňatek v Čechách, ale oba žijeme v Německu, kde jsme přihlášeni. Nemáme žádné děti, já jsem studentkou a zároveň ženou v domácnosti. Od muže dostávám minimální příspěvek na domácnost. Chtěla bych vědět, zda mám od soudu právo na tlumočníka v případě rozvodu, či právníka, když si ho nemůžu dovolit.

Mám také nárok na nějaké výživné v případě, že nepracuji a s rozvodem nesouhlasím? Nejsem fyzicky nějak omezena, jen jazykově. Děkuji Božena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, jaké máte Vy a Váš manžel občanství. Ve svém dotazu píšete, že jste v Německu „přihlášeni“, předpokládám tedy, že se jedná o přihlášení k trvalému pobytu a s manželem zůstáváte občany České republiky. Zásadně je tedy možné, aby byl návrh na rozvod podán:

1) Rozvod manželství České republice a nárok na výživné na manželku

V tomto případě by byla dána pravomoc českých soudů a rozvodové řízení by se vedlo dle českého práva (§ 38/1 zákona o mezinárodním právu soukromém). Na Vaše dotazy lze dle českého práva odpovědět následovně:
- Bezplatné zastoupení advokátem (popř. zastoupení za sníženou úhradu) je dle § 30/1 občanského soudního řádu možné, pokud účastník, který o takové zastoupení žádá, splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku, t.j. odůvodňují-li to (zejména majetkové) poměry účastníka. Pokud tedy soudu prokážete, že nemáte finanční prostředky na advokáta a že se bez jeho pomoci v rozvodovém řízení neobejdete, může Vám být bezplatně přidělen.
- O přiměřené výživné můžete dle § 92/1 zákona o rodině svého manžela žádat, pokud nebudete po rozvodu schopna se sama živit (např. z důvodu studia). Nebude-li manžel ochoten Vám toto výživné hradit, můžete se obrátit na soud. Dle § 93/1 zákona o rodině můžete soud rovněž žádat o stanovení takového výživného, aby byla Vaše i manželova hmotná i kulturní úroveň zásadně stejná, to však pouze v případě, že Vám bude rozvodem způsobena závažná újma a že jste se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílela (výživné v této výši Vám může soud přiznat maximálně na dobu 3 let po rozvodu).

2) Rozvod manželství v Německu a nárok na výživné pro manželku

Bude-li podán návrh na rozvod v Německu, budou k jeho projednání příslušné německé soudy. Jelikož neznám německé právo, nemohu Vám s jistotou říci, zda budou německé soudy postupovat v rozvodovém řízení dle českého či německého práva, lze však předpokládat, že obě právní úpravy jsou v rozvodové oblasti dosti podobné. Na Vaše otázky je proto možné odpovědět následovně:
- Pokud nejste schopna se německy dorozumět, budete mít v rozvodovém řízení samozřejmě právo na tlumočníka (na tuto skutečnost je vhodné soud upozornit co nejdříve).
- Předpokládám, že přidělování „bezplatných“ advokátů podléhá v Německu podobným zásadám jako v České republice, t.j. pokud soudu prokážete nedostatečnost svých příjmů, měl by Vám být na žádost advokát přidělen.
- Německé rodinné právo zná bezesporu i institut výživného mezi rozvedenými manžely, můžete se ho proto domáhat.
Pro získání podrobnějších informací o právní úpravě rozvodového řízení v Německu Vám lze doporučit kontaktovat některý ze zastupitelských úřadů České republiky v Německu (konzulát či velvyslanectví), popř. můžete kontaktovat i ministerstvo zahraničních věcí.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že dojde-li k rozvodu Vašeho manželství v Německu, bude pro uznání rozvodu v České republice zapotřebí jeho uznání Nejvyšším soudem České republiky (bude-li však rozvodové řízení německým soudem vedeno standardně, bude se jednat pouze o formalitu).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.