Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přítel každý měsíc platí soudem stanovené výživné na nezletilého potomka. Soud ovšem předběžným rozhodnutím svěřuje dítě do péče střídavě matce a prarodičům. Zároveň splácí dlužné alimenty matce i prarodičům. Vzhledem k tomu, že k jednání nedostal předvolání a dopis od soudu chodí třeba s dvouměsíčním zpožděním, neví komu má vlastně peníze posílat.

Např. poslední 3 měsíce posílal matce a nyní mu došel dopis, že už třetí měsíc mají dítě v péči opět prarodiče a je tedy povinen platit jim. Je matka povinna výživné za tuto dobu předat? Obě strany si přejí zasílat peníze i dluh na stejný účet, ale lze předpokládat, že se budou snažit tyto uhrazené částky ještě jednou vymoci, neboť výživné je placeno poštovní poukázkou sice vždy na stejný účet, ale je tam uvedeno jiné jméno příjemce (matka/prarodič). Výživné je vždy uvedeno jako účel platby. Komunikace s nimi bohužel není možná, jen skrze soud. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Váš přítel výživné má zaplacené, ačkoliv je uveden špatný adresát, a to je hlavní. Pokud matka přijala výživné v době, kdy dítě bylo u prarodičů, tedy dědečka s babičkou a nepředala jej, dopustila se bezdůvodného obohacení. Takže pokud systém funguje - tedy přítel výživné řádně platí na určený účet, chovává si doklady o zaplacení, není důvod aby se obával požadavku na znovuzaplacení výživného.
Pokud ve věci rozhoduje ten stejný soud, může se pokusit spojit se soudcem (soudkyní) a pravidelně se dotazovat na skutečnost, v čí péči je aktuálně dítě (pokud se nejedná o periodické střídání).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.