Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mému synovi je 21 let. Po ukončení základní školy začal studovat učební obor s maturitou - obor elektro. V 1. ročníku však přestoupil na učební obor bez maturitní zkoušky (obor instalatér), který řádně ukončil závěrečnou zkouškou. Poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor stavební).

Ukončil 1. ročník a přešel na jinou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), opět do 1. ročníku. Maturitní nástavby nenavazují na obor, ve kterém je vyučen. Současně mně sdělil, že předchozí zaměření nástavby ho nebavilo, současné zaměření nástavby neví, jestli ho bude po celou dobu studia bavit a neví, co by chtěl vlastně dělat, co ho zajímá. Pouze mi řekl, že mu musím platit výživné do 26 let. Je tomu tak? Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, kdy je dítě schopno se samo živit. Syn je plnoletý, je vyučen, je zdráv, má tedy možnost pracovat a sám se živit. Další jeho "studium" nepovažuji za přípravu na budoucí povolání. Druhému synovi je 23 let, v červnu 2011 ukončil studium (začal studovat SOŠ s maturitou – hotelnictví a cestovní ruch), v průběhu 2. ročníku přešel na učební obor bez maturity – obor pekař, který řádně ukončil závěrečnou zkouškou a poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), kdy studium ukončil maturitní zkouškou. Do současné doby stále nepracuje, je hlášen na úřadu práce. Jsem povinen stále platit výživné? Pokud bych přestal synům zasílat výživné, musel bych doplácet dlužnou částku až do doby, než soud vyživovací povinnost zruší? Může soud zrušit vyživovací povinnost se zpětnou platností? Např. soud se bude konat dne 1.6.2012 a uzná, že synové jsou schopni se sami živit od 01.09.2011. Zruší tedy vyživovací povinnost od 01.09.2011 nebo až od doby, kdy se konalo soudní řízení a rozsudek nabude právní moci? Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině upravuje vyživovací povinnost přesně tak, jak to ve svém dotazu uvádíte - vyživovací povinnost není jednoznačně vymezena věkem, ale schopností dítěte se samostatně živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem do zaměstnání nebo zahájením jiné výdělečné činnosti. Jestliže byla vyživovací povinnost určena soudem, musí soud o ukončení vyživovací povinnosti opět rozhodnout. Pokud tedy s dalším s placením výživného nesouhlasíte, můžete požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti. Soud může zrušit vyživovací povinnost i zpětně, tedy např. k datu ukončení studia nebo k datu evidence na úřadě práce apod.
Rozhodně Vám ale nemohu doporučit přestat platit výživné již nyní - bez rozhodnutí soudu, který by vyživovací povinnost zrušil. Mohl byste se tím sám vystavit (v této chvíli oprávněnému) vymáhání výživného.
Pokud tedy s výživným nesouhlasíte, plaťte ho dál ve stanovené výši, ale současně požádejte soud o zrušení vyživovací povinnosti a vyčkejte na jeho rozhodnutí.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.