Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem rozvedený, mám 2 děti, na které řádně platím alimenty. Manželka chce víc a vyhrožuje, že pokud jí víc nedám, že mi děti nebude půjčovat. Může takto postupovat? Alexandr


ODPOVĚĎ:
Matka nemá v žádném případě právo takto postupovat a bránit ve styku otci s dítětem nebo dětmi a tím způsobit možné duševní odcizení dětí vůči otci.

Pokud k takové situaci dojde, je nejlepším řešením domluva.

Pokud to není možné, pak před tím, než se obrátíte na soud a začnete podávat žaloby, zajděte na odbor sociálně-právní ochrany dítěte, který je součástí každého městského nebo obecního úřadu, a se sociální pracovnicí prodiskutujte jaký je stav a jak situaci dále řešit, aby nedošlo k omezení styku s dítětem a tím k možnému přerušení vazby mezi Vámi jako otcem a Vaším dítětem nebo dětmi (které může mít zásadní vliv na vztah mezi otcem a nimi - může dojít k jakémusi odcizení).
Odbor následně na základě oznámení Vás jako otce je povinen situaci šetřit. To znamená, že se domluví s matkou dětí a buď ji navštíví nebo si ji pozve na úřad. Přitom  vysvětlí rodiči (matce dětí), jaká jsou jeho práva, ale také povinnosti. O tom vede sociální pracovnice záznam, do kterého máte právo jako účastník nahlédnout.
V případě, že toto nebude fungovat, je možné podat návrh k soudu o úpravu styku s dítětem (za podání k soudu se nic neplatí). Většinou je následně soudní jednání nařízeno do čtvrt roku od podání návrhu.
Soud situaci vyhodnotí a poté vydá rozhodnutí.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.