Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych od Vás informaci, jak to bude cca. fungovat, až půjdeme s expartnerem na sociální odbor, protože se obávám, že nás to nemine. Máme spolu 8 letá dvojčata, holčičku a chlapečka, rozešli jsme se po dlouhodobých neshodách ke konci června 2023. Nebyli jsme manželé. Odstěhoval se ke svým rodičům, 9 km od nás do velkého rodinného domu, kde je celé jedno patro volné, děti tam mají spoustu kamarádů a mají to tam rádi.

Partner vyměnil práci, do které jezdí zřejmě někdy kolem 7-8 ráno a vrací se 5-6 večer (OSVČ). Nejde se s ním domluvit na nějaké pravidelnosti, od toho června to je tak, že si je vezme, když se mu to zrovna hodí a mě už dochází síly z pohledu časového a finančního. Přispívá mi na každého 3.000/měsíčně, ale nezaplatil jediný kroužek, výdaje do školy na pomůcky, pitný režim, oblečení, boty, přezůvky, doplatek na vodu, který vznikl ještě v době kdy bydlel s námi apod. A samozřejmě teď koupil dětem na Vánoce dárek za 20.000 Kč a ještě se mi tím chlubí. Tím, že si je bere,, kdy chce,, a když jsem mu navrhla, že se dětem nevěnuje vůbec v týdnu, tak ať si je bere aspoň vždy o víkendech, tak mi napsal, že má časově blbou práci, aby si je bral v týdnu a každý víkend si je brát nebude, tak si je bude brát jednou za čtrnáct dní o víkendu. Nesouhlasím s tímto návrhem, protože pak nemám prostor já vydělat dostatek peněz pro děti, abych je mohla zajistit. Já mám přece taky práci, ráno vstávám o půl 5, abych to všechno stihla nachystat, děti vypravit, zavézt je do školy, jet do práce (jakýkoliv doktor, škola, vše řeším jen já) z práce pak jet dřív, než ostatní kolegové, abych stihla nakoupit, zajistit jim potřebné věci, vyzvednout je ze školy, zavézt na kroužky - a tento čas, který jim věnuji já a expartner ne, mi nedovolí pro ně vydělat dostatek peněz, abych jim zajistila správnou péči, ale on ten čas na práci má. Jak se to prosím řeší, podle čeho sociální odbor nastavuje střídavou péči. Nechci, aby se děti cítily, že je nechce a že mu to musí nařizovat sociální odbor, ale jiné východisko mě nenapadá. Předem Vám velmi děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud se s expartnerem dohodnete na tom, jak bude péče o dvojčata probíhat, můžete spolu uzavřít písemnou dohodu, ve které ošetříte, kdo a kdy bude o děti pečovat, jak bude probíhat styk s druhým rodičem a také upravíte výši výživného. Může se jednat o mimosoudní dohodu nebo můžete dohodu následně zaslat ke schválení soudu. Pokud ale od návštěvy orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) očekáváte, že vám OSPOD nadiktuje, jak má péče o děti probíhat nebo že Vašemu expartnerovi nařídí, jak často má s dětmi trávit čas, budete velmi pravděpodobně zklamaná. OSPOD Vám může pomoci se sepsáním výše uvedené dohody, ale nebude Vám diktovat, jak má péče probíhat, ani nebude Vašemu expartnerovi nic nařizovat - takové pravomoci OSPOD nemá.
O svěření dětí do výlučné či střídavé péče rozhoduje soud, nikoliv OSPOD. Pokud se tedy nedohodnete, můžete podat k okresnímu soud v místě bydliště dětí návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. Pokud se chcete s expartnerem v péči o děti střídat, navrhněte střídavou péči se střídáním po týdnu nebo po 14 dnech - v návrhu uveďte, proč je střídání nejen pro Vás, ale i pro děti důležité. Váš expartner ale může podat svůj vlastní návrh - například na svěření dětí do Vaší výlučné péče se stanovením styku pro sebe. Bude pak záležet na posouzení soudu, jakým způsobem péči o děti upraví. Soud sice může svěřit děti do střídavé péče i proti vůli jednoho z rodičů, ale není to příliš obvyklý postup. Stejně tak není příliš pravděpodobné, že by soud svěřil děti do Vaší výlučné péče a současně by otci stanovil styk s dětmi každý víkend - ke stanovení styku během týdne ale dojít samozřejmě může.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.