Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Syn byl svěřen do výhradní péče otce z rozšířeným stykem matky od středy do neděle 1krát za 14 dnů.
1. Pokud bude syn nemocný - vysoké teploty, infekční neštovice apod. Jak to má otec nebo i matka řešit?
2. Pokud se u matky změnily poměry, přišla o bydlení, jak to má otec řešit? (Matka spí různě po rodině) ale syna jí předat musí.

3. Otec má podezření, že matka je pod vlivem drog - jak postupovat?
4. Co dělat, pokud si matka syna nevyzvedne, ale následně tvrdí, že otec nebyl doma, nebo jí syna nepředal?
5. Co dělat, pokud matka není v místě bydliště, když otec přiveze syna.
6. Může otec změnit dětského lékaře?
7. Může otec předávat matce syna i o 2 dny dřív pokud u matky vše funguje? Nebude mít otec problém?

 

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1. Co se týče onemocnění, je rozdíl mezi vysokou teplotou, která nemusí nikoho vážně ohrožovat, a mezi infekčním onemocněním, při kterém může Váš syn nakazit další osoby. V zásadě platí, že byste měli ohledně syna dodržovat soudní rozhodnutí, pokud se se synovou matkou nedohodnete jinak. Pokud se tedy s matkou nedohodnete jinak, měli byste si syna předat i v době, kdy je syn nemocný, případě dohodnout náhradní termín styku matky se synem, pokud bude synův zdravotní stav vážný.
2. Samotná změna (nebo dočasná ztráta) bydlení není sama o době důvodem k tomu, aby matce nebyl umožněn styk se synem. Na Vašem místě bych syna matce nepředala pouze tehdy, pokud by hrozilo, že by matka zůstala zcela bez přístřeší - to znamená, že by musela strávit noc venku nebo v zařízení pro lidi bez domova, která zpravidla nejsou uzpůsobená k tomu, aby v nich pobývaly nezletilé děti.
3. Opět záleží na tom, v jaké stavu si bude matka chtít syna převzít. Pokud bude matka například pod silným vlivem alkoholu a Vy vyhodnotíte situaci tak, že není schopná postarat se ani sama o sebe, natož o syna, nemusíte matce syna předat.
4. V takovém případě půjde o tvrzení proti tvrzení. Pokud si chce otec v případném sporu zajistit pevnější pozici, může si zajistit svědectví příbuzného, kamaráda, kolegy apod. , že v daném čase doma byl, aby mohl případné opačné tvrzení matky snadno vyvrátit.
5. V tom případě doporučuji pokusit se matku kontaktovat (telefonáty, SMS zprávy apod.). Jestliže tato snaha nebude úspěšná, vrátit se se synem do místa bydliště a vyčkat, až se matka ozve, případně následně informovat OSPOD o tom, že k předání syna vůbec nedošlo.
6. Paragraf 877 občanského zákoníku říká, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky. K samotné změně lékaře tedy není nutný souhlas obou rodičů, ale mohlo by se snadno stát, že bez dohody obou rodičů bude opakovaně docházet k registraci dítěte u různých lékařů. Je tedy lepší se na společném ošetřujícím lékaři dohodnout.
7. Opět platí, že k jakékoliv změně oproti soudnímu rozhodnutí je zapotřebí souhlasu (dohody) obou rodičů. Pokud s tím bude matka souhlasit, můžete jí syna předávat o dva dny dříve, v opačném případě (bez dohody s matkou) doporučuji důsledně dodržovat soudní rozhodnutí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252