Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Snacha brání mému styku s vnoučaty tvrzením, že jsem psychicky nemocná. Před vnoučaty o mně mluví sprostě a plete jim hlavu výklady proč se nemají se mnou bavit. Vnoučatům je 5 a 4 roky. Se mnou se nebaví vůbec a tak dohoda není možná. Já mám o styk s vnoučaty trvalý zájem. Jak mám postupovat?   Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Jako babička máte na styk se svým vnoučaty právo. Paragraf 927 občanského zákoníku totiž říká, že: Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
Doporučuji tedy ještě jednou snachu požádat, aby Vám umožnila pravidelný styk s vnoučaty s upozorněním, že pokud Vám nevyhoví, budete nucena obrátit se na soud. Jestliže dohoda se snachou opravdu nebude možná, budete muset podat k okresnímu soudu v místě bydliště vnoučat návrh na úpravu styku s vnoučaty. Vzory takového návrhu můžete najít na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. V návrhu je zapotřebí prokázat hlavně existenci rodinné vazby (tedy že jste babičkou dětí), dále že k sobě máte s dětmi citovou vazbu a zkrátka, že nařízení styku je v nejlepším zájmu dětí. Pokud k vytvoření citové vazby mezi Vámi a dětmi nemohlo dojít například proto, že Vám snacha styk s vnoučaty vůbec neumožňuje, bude soud zkoumat, zda je ve Vašem případě možné citovou vazbu vytvořit (obnovit). Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví a stanoví Vám styk s vnoučaty, budete muset Vy i snacha rozhodnutí soudu respektovat a dodržovat. To znamená, že snacha bude povinna Vám ve stanovenou dobu děti řádně předat a Vy budete povinna ve stanovenou dobu vrátit děti zpět.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.