Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Snažím se pomoct známému, který se rozvádí. Mají od soudu rozsudek ohledně střídavé péče, předávání děti každou neděli mezi 16-18 hod /děti jsou na jednom místě, rodiče se po týdnu střídají/. Nyní mu manželka dala jen dvě ze tří dětí a nejmladší si odvezla, a dokonce na Slovensko, bez jeho souhlasu. Ohradila se tím, že je v zájmu dítěte, aby byla s ní a prostě odjela.

Volal policii, nepomohli. Sel další den na sociálku a tam mu řekli, že si může ona dělat co chce, že rozsudek sice mají, ale může si to každý bez souhlasu druhého měnit jak chce. Toto mi přijde neuvěřitelné! Rozsudek nic neznamená? Nemusí se dodržovat? K čemu pak tedy je celý proces? Známý je nešťastný a neví, co má dělat a kam se obrátit. Chce mít pouze všechny děti v týdnu, kdy je mít má, nic jiného. Sel dokonce do nějaké té Organizace na ochranu dětí, kde mu v podstatě také řekli, že nic nezmůže a že ji má také dělat naschvály? ‍ Jaké má prosím možnosti? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Situace, kterou popisujete, v pořádku není a není v pořádku ani to, že na ni příslušné instituce a organizace reagovaly tak, že ji odmítly řešit a Vašemu známému pomoci.
Styk rodiče s dítětem upravují především § 887 - 891 občanského zákoníku. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se dále musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
Jestliže tedy matka měla v neděli děti předat Vašemu známému, měla mu předat všechny děti nebo si alespoň vyžádat jeho souhlas s cestou nejmladší dcery na Slovensko. Pokud by se matka zdržovala s dcerou na Slovensku dlouhodobě bez souhlasu Vašeho známého a odmítala by mu sdělit, kdy se vrátí, mohlo by se jednat o tzv. mezinárodní únos. Za mezinárodní únos dítěte se totiž považuje neoprávněné (protiprávní) přemístění či zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště bez souhlasu druhého rodiče nebo soudu. Mezinárodním únosem je také zadržení dítěte v zahraničí na delší dobu, než se kterou druhý rodiči souhlasil.
Doporučuji tedy Vašemu známému nejprve kontaktovat matku dětí s dotazem, jak dlouho bude na Slovensku pobývat a kdy mu umožní styk s nejmladší dcerou. Může ji také upozornit na to, že pokud mu tyto informace nesdělí, bude nucen obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), případně na policii. Víš známý by měl také navštívit OSPOD, sdělit pracovníkům, že matka porušila rozhodnutí soudu a odjela s nejmladší dcerou do zahraničí bez jeho souhlasu. Doporučuji trvat na sepsání protokolu s této návštěvy a založení protokolu do spisu, který OSPOD vede. Pokud pracovnice OSPOD odmítne situace řešit nebo odmítne sepsat záznam, ať se Váš známý obrátí na jejího nadřízeného. Doporučuji hlásit OSPOD každé takového porušení rozsudku a trvat na jeho zaprotokolování. Jestliže k této situaci bude docházet opakovaně, mohlo by to Vašemu známému pomoci v případě, že by chtěl v budoucnu požádat o svěření dětí do své péče.
Pokud by chtěl Váš známý cestu na Slovensko řešit jako mezinárodní únos, doporučuji kontaktovat pracovníky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (www.umpod.cz) se sídlem v Brně, kteří by mu měli poskytnout informace a rady, jak dál postupovat. Řešení situace jako mezinárodní únos a případné podání trestního oznámení ale považuji až za krajní řešení celé situace.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.