Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji s přítelem, který má s bývalou partnerkou dvě děti. Měsíčně na ně přispívá 5.000 Kč na obě dvě děti. Nejdříve s námi komunikovala normálně, brala telefony, odepisovala ale teď bohužel ani jedno nedělá. Soud proběhl, vyšel nějaký určitý rozsudek, který díky tomu, že se přestěhoval do jiného města nemůže plně dodržovat.

Matce dětí to bylo obeznámeno, jelikož to je finančně náročné cestovat 3x týdně z města do města a vymýšlet nějaký program a učit se s dětmi. Matka to nerespektovala a přestala plnit soudní rozhodnutí tak, že nám děti nevydává ten víkend, který by měla, což je jednou za 3 týdny, si má vyzvednout v 15:00 h na adrese, kde žijí. Pokaždé se vymlouvala, že jim do toho něco vlezlo nebo že mají už nějaké plány a pořád dokola. Teď už nám došla trpělivost a kontaktovali jsme sociální pracovnici, se kterou se vše sepsalo a byla na matku poslána kontrola. Dnes (18.12.2021) 26.11.2021 se matka rozhodla nám děti vydat. Protiřečila si nejdříve, že podle rozsudku má přítel dorazit ve 15 hodin odpoledne, pokud přijde o minutu později děti mu nevydá, napsala mu vše co má dětem koupit a chtěla je obléci jen na věci na ven a víc nedostanou (vše je zdokumentováno fotografiemi). V 15 hodin jsme si pro děti došli k baráku, nedalo se dovolat, dopsat, zvonek nezvonil.   Matka se ozvala a bylo nám řečeno, že teď nemá čas a děti nám doveze v okolo 18 hodiny, ale musíme jí poslat 500 Kč na benzín, my jsme tak učinili a peníze poslali. Asi v 18:45 jsme psali, kde asi jsou a bylo nám řečeno, že děti doveze až okolo 20. hodiny. Poté asi 10 minut na to přišla zpráva, že nedojede vůbec, protože venku mrzne a že nám děti doveze druhý den ráno.   A teď bych prosila o radu, jak pokračovat dál, jak tuhle situaci vyřešit, aby nám také nedělala naschvály "nešikanovala" nás a dodržovala nějak v rámci možností. Děkuji předem.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže je styk s dětmi upraven soudním rozhodnutím, měli by oba rodiče soudní rozhodnutí respektovat a dodržovat ho (řídit se jím). Z první části Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že ani Váš přítel rozsudek zcela nedodržuje, protože se po jeho vydání přestěhoval a cestování za dětmi do jiného města je pro něj časově náročné. I matka dětí by totiž podle rozsudku měla mít právo si třikrát týdně naplánovat své aktivity bez dětí, ale nemůže, protože Váš přítel rozsudek také nedodržuje, což matce dětí může přinášet komplikace. Pokud to tak je, doporučuji, aby Váš přítel podal k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh na změnu úpravy styku a navrhnout v něm změnu styku tak, aby Vašemu příteli nová úprava vyhovovala.
Nyní k druhé části Vašeho dotazu. Jestliže styk s dětmi neproběhl podle soudního rozhodnutí (matka odmítla děti otci předat), doporučuji informovat o tom opět sociální pracovnici OSPOD a požádat ji, aby zjednala nápravu. Pokud zásah OSPOD nepovede ke zlepšení situace (nepředání dětí se bude opakovat), může Váš přítel podat k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh na výkon rozhodnutí ve věci péče o nezletilé. Se sepsáním tohoto návrhu může Vašemu příteli pomoc právě sociální pracovnice OSPOD nebo pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Soud pak v reakci na takový návrh může zvolit různé způsoby, jak postupovat. Zpravidla nejprve vyzve matku ke splnění soudem uložené povinnosti, tj. k předání dětí a poučí ji, jaké následky bude mít neuposlechnutí takové výzvy. Pokud matka děti nepředá ani přes výzvu soudu, může jí soud následně uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně. Kromě pokut může soud uložit i jiná opatření, například rozhodnout o výkonu styku pod dohledem OSPOD. Nejkrajnějším řešením v případě, že jakákoliv předchozí opatření nebudou fungovat, je pak odnětí dítěte, kdy soud nařídí odnětí dítěte matce a předání otci. Toto předání může probíhat i za asistence policie, což může být hlavně pro děti velmi stresující až traumatizující.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.