Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S matkou mého syna (3 roky), jsme rozvedeni od prosince 2018. Syn byl svěřen do její péče a já syna mám na víkend 1x za 14 dní. Ovšem do loňského roku, přesněji do října 2019, kdy jsem se seznámil se svou nynější přítelkyní, jsem s matkou syna vycházel výborně a syna jsem mohl vídat i v týdnu či jsem ho měl víkend navíc v měsíci.

Od října se situace změnila a matka, začala dělat naschvály. Když ji požádám, zda bych syna mohl vyzvednout ze školky a vzít ho odpoledne ven, tak nemohu, pokud jí to neohlásím den předem. Do této chvíle mi denně volala, když vyzvedla syna ze školky a informovala mě o jeho stavu a jak se mu vedlo ve školce, nyní ji to obtěžuje.   Vše poslední měsíc vygradovalo tím, že si najala právníka na úpravu mého styku se synem, určení prázdnin a jejich rozdělení na sudý a lichý rok, na jednu stranu to vítám, protože Vánoce jsem s ním netrávil od roku 2017. Ale právník jí doporučil, aby se mnou komunikovala maximálně 2x v týdnu, kdy syna nemám a to je pro mě dlouhá doba. Syna mám velice rád a chybí mi a mám podezření, že ona si je tohoto stavu vědoma a zneužívá to, aby mě tím trápila. Navíc si teď změnila mobilní číslo a já nevím, zda na to má právo, protože chce, abych ji posílal dotazy na syna mailem, na které neodpovídá. Navíc pokud se bude něco dít se synem v době, kdy ho budu mít ve své péči, tak ji nemám jak informovat o jeho stavu, kdy dle mého názoru je informování mailem docela zdlouhavý proces. Děkuji za odpověď, jsem z této situace zoufalý a doufal jsem, že s matkou syna budeme vycházet jako dva rozumní lidé.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže se synova matka rozhodla, že se bude striktně držet soudního rozhodnutí a umožní Vám styk jen v době, kterou stanovil soud, je to (bohužel pro Vás) její právo. Co se týče informací o synovi, paragraf 890 občanského zákoníku sice říká, že rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů, žádný právní předpis ale nestanovuje, o jaké konkrétní informace se jedná a jak často by tyto informace měly být předávány.
Doporučuji kontaktovat nejprve matku dítěte a pokusit se s ní dohodnout na nějakých pravidlech tak, abyste syna mohl vídat častěji než 1 x za 14 dní. Pokud dohoda s matkou nebude možná, můžete zkusit obrátit se na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě synova bydliště. Vzhledem k tomu, že matka neporušuje soudní rozhodnutí, je ale možné, že Vám OSPOD nebude nápomocný. V takovém případě se můžete obrátit na okresní soud v místě synova bydliště obrátit Vy sám a podat nový návrh na určení styku se synem. V návrhu uveďte, jak často byste se synem chtěl stýkat (kromě osobního styku můžete do návrhu zahrnout například i povinnost, aby Vám matka v určitých časových intervalech umožnila telefonický kontakt se synem), můžete navrhnout i styk se synem pro období letních prázdnin, vánoc a velikonoc. Obdobný návrh může samozřejmě podat i synova matka. Bude pak záležet na posouzení soudu, jak Váš styk se synem upraví.