Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Zdají se mi rozporuplná dvě stanoviska:
1) Nový občanský zákoník, §865: Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům...
2) Běžnou praxí je, aby otec při styku s dítětem toto dítě přebíral i navracel v místě jeho trvalého bydliště (tedy u matky).

Je možné uplatňovat tuto "běžnou praxi" i v případě, že má dítě trvalé bydliště značně vzdálené od bydliště otce? Nutno dodat, že bydliště dítěte stanovila jeho matka (odstěhovala se i s dítětem), moje bydliště (otce) zůstalo beze změny. Zároveň další okolnosti tuto "běžnou praxi" komplikují tím, že otec nevlastní automobil (jeho hmotná situace to neumožňuje), zatímco matka (společně se svým současným manželem) vlastní automobily dva. Předem děkuji za odpověď. Tomáš.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 865 občanského zákoníku skutečně říká, že rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Paragraf 858 pak stanoví, že rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajištění jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. To, že rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům ale neznamená, že se na ní oba rodiče podílejí stejnou měrou. V situaci, kdy je dítě svěřeno do péče jen jednoho z rodičů a s druhým rodičem má stanovený styk, ani není možné, aby oba rodiče o dítě pečovali stejnou měrou.
Jestliže Vám současná úprava styku s dítětem nevyhovuje, můžete se s matkou dítěte pokusit domluvit na změně. Pokud dohoda s matkou nebude možná, jedinou další možností je obrátit se na okresní soud v místě bydliště dítěte s návrhem na změnu úpravy styku s dítětem. Podle § 888 občanského zákoníku soud může určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se (ne) smějí styku účastnit. Jestliže je pro Vás vyzvedávání dítěte v bydliště matky časově či finančně náročné, můžete soudu navrhnout, aby upravil styk například tak, že na každý druhý styk Vám matka dítě přiveze do místa Vašeho bydliště a opět si dítě v místě Vašeho bydliště převezme. Bude pak záležet na soudu, jak celou situaci posoudí a zda Vaší žádostí vyhoví.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.