Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ráda bych se zeptala, zda je pravda a podle jakého zákona, paragrafu, je pravdivé tvrzení, že když je soudem určen styk otce s dětmi, děti k otci nechtějí a otec si je bere nepravidelně, cca 1x za několik měsíců, zda je pravda, že pokud si je nevezme 3 měsíce v kuse, tak už nemám povinnost děti k pobytu u otce nutit a předat mu je. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Žádné ustanovení, které by Vám umožňovalo po třech měsících, kdy se otec s dětmi nestýká, přestat děti na styk připravovat a předávat je otci, neexistuje. Pokud ale otec soudně stanovený styk s dětmi dlouhodobě nedodržuje a s dětmi se stýká jen sporadicky, doporučuji tuto situace řešit s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pro omezení nebo úplné zrušení styku otce s dětmi by ale musel existovat závažný důvod.
Co se týče Vámi zmiňované tříměsíční lhůty, zákon zná pojem zjevný nezájem - ten souvisí se souhlasem s osvojením. Pokud byste si našla partnera (manžela), který by chtěl Vaše děti osvojit, potřebovala byste k osvojení souhlas jejich biologického otce. K osvojení ale není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Podle § 820 občanského zákoníku se má za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poučen o možných důsledcích svého chování a aby od tohoto poučení uplynuly alespoň tři měsíce. Jak již bylo uvedeno, tento zjevný nezájem ale souvisí se souhlasem s osvojením, nikoliv se stykem s dětmi.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.