Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše dítě bylo svěřeno po dohodě mezi rodiči do péče matky a pravidelný rozšířený styk otci dohodnut - vše potvrzeno soudem v Rozsudku. Dle soudního rozsudku má dojít k předávce dítěte (7 let) ze školního zařízení v 15.00 hod. Škola však končí již ve 12.35 hod. , dítě jde po škole domů a v danou dobu již dávno není ve škole.

Proto navrhuji otci změnu místa předávky v 15.00 hod. v bydlišti matky na místo ve škole. Otec odmítá jakoukoliv dohodu/změnu místa vyzvednutí akceptovat a trvá na soudním rozhodnutí. Chtěla bych poradit, aby nedocházelo k nejasnostem v rámci styku otce: Jak mám a mohu v této situaci postupovat u předávky, aby nedošlo k porušení platného Rozsudku, jak předání dítěte řešit do platnosti nového Rozsudku než proběhne soud, kde budu žádat o změnu místa? (Otec nechce o změně místa předání vůbec debatovat, i přesto že se jedná o stejnou část města, jeho cesta ke škole či domů je podobná). Znovu informovat otce o důvodu změny a čekat doma? Vracet se zpět ke škole na 15:00, jak dlouho venku u školy máme/musíme čekat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec nesouhlasí se změnou místa předávání dítěte, je zapotřebí respektovat stávající soudní rozhodnutí, a to až do doby, kdy případné nové rozhodnutí soudu nabude právní moci. Pokud tedy nechcete porušovat soudní rozhodnutí, je zapotřebí přijít na 15. hodinu s dítětem ke škole a zde ho otci předat.
Jak dlouhou dobu musíte na otce při předání dítěte čekat, žádný právní předpis nestanovuje (ale mělo by jít o přiměřenou dobu - např. 15 minut).
Pokud Vám současná úprava nevyhovuje a dohoda s otcem na změně není možná, budete muset podat k soudu nový návrh na úpravu styku otce s dítětem.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dlouho musí matka čekat s dítětem na místě předání než přijde otec, pokud má otec zpoždění nebo pravidelně nechodí?