Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše dítě bylo svěřeno po dohodě mezi rodiči do péče matky a pravidelný rozšířený styk otci dohodnut - vše potvrzeno soudem v Rozsudku. Dle soudního rozsudku má dojít k předávce dítěte (7 let) ze školního zařízení v 15.00 hod. Škola však končí již ve 12.35 hod. , dítě jde po škole domů a v danou dobu již dávno není ve škole.

Proto navrhuji otci změnu místa předávky v 15.00 hod. v bydlišti matky na místo ve škole. Otec odmítá jakoukoliv dohodu/změnu místa vyzvednutí akceptovat a trvá na soudním rozhodnutí. Chtěla bych poradit, aby nedocházelo k nejasnostem v rámci styku otce: Jak mám a mohu v této situaci postupovat u předávky, aby nedošlo k porušení platného Rozsudku, jak předání dítěte řešit do platnosti nového Rozsudku než proběhne soud, kde budu žádat o změnu místa? (Otec nechce o změně místa předání vůbec debatovat, i přesto že se jedná o stejnou část města, jeho cesta ke škole či domů je podobná). Znovu informovat otce o důvodu změny a čekat doma? Vracet se zpět ke škole na 15:00, jak dlouho venku u školy máme/musíme čekat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec nesouhlasí se změnou místa předávání dítěte, je zapotřebí respektovat stávající soudní rozhodnutí, a to až do doby, kdy případné nové rozhodnutí soudu nabude právní moci. Pokud tedy nechcete porušovat soudní rozhodnutí, je zapotřebí přijít na 15. hodinu s dítětem ke škole a zde ho otci předat.
Jak dlouhou dobu musíte na otce při předání dítěte čekat, žádný právní předpis nestanovuje (ale mělo by jít o přiměřenou dobu - např. 15 minut).
Pokud Vám současná úprava nevyhovuje a dohoda s otcem na změně není možná, budete muset podat k soudu nový návrh na úpravu styku otce s dítětem.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dlouho musí matka čekat s dítětem na místě předání než přijde otec, pokud má otec zpoždění nebo pravidelně nechodí?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.