Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 leté dítě s Angolanem, který má angolské a české občanství a trvalý pobyt v ČR. Nejsme manželé, ani spolu nežijeme. Máme písemnou dohodu (nikoli soudně), že dítě je výhradně v péči matky a otec se zavazuje platit výživné. Expartner řekl, že dítěti vyřídí angolské občanství a angolský pas.

Obávám se, že chce s dítětem vycestovat do Angoly a již se nevrátí. Může bez mého souhlasu vyřídit pro dítě angolské občanství a pas a odcestovat? Jsem povinna vydat mu český pas dítěte? Lze tomu všemu nějak zabránit? Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
V bezplatné právní poradně odpovídáme na dotazy pouze v rámci českého právního řádu. V běžných záležitostech týkajících se dítěte je oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů. Za běžnou záležitost lze považovat i žádost o vydání cestovního pasu podle zákona o cestovních dokladech, kdy za dítě mladší patnácti let podává žádost pouze jeden zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, že i v České republice lze vyřídit dítěti pas bez vědomí a souhlasu druhého rodiče, je tudíž možné, že lze podobný postup použít i v Angole. Bez znalosti angolských právních předpisů Vám bohužel nedokáži sdělit, za jakých podmínek může otec dítěte vyřídit dítěti angolské občanství a pas a zda tak může učinit bez Vašeho souhlasu či nikoliv.
V případě vycestování rodiče s dítětem do zahraničí je nutné rozlišovat mezi dvěma situacemi – zde se jedná o pouhou dovolenou v délce cca jednoho nebo dvou týdnů nebo o změnu místa bydliště. V případě dovolené, která je krátkodobého rázu, se nejedná o významnou záležitost dítěte a tudíž zde není ze zákona souhlas druhého rodiče vyžadován. Nicméně lze obecně doporučit, zejména při dovolené mimo EU, aby byl souhlas druhého rodiče opatřen, protože ho může vyžadovat právní řád státu, do kterého rodič s dítětem cestuje.
Při změně místa bydliště dítěte ale není možné, aby za dítě rozhodl pouze jeden rodič. V tomto případě je nutné, aby druhý rodič vyslovil se změnou místa bydliště dítěte souhlas. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by otec bez Vašeho souhlasu odjel s dítětem do zahraničí (Angoly) na dobu delší, než je doba obvyklé dovolené, jednalo by se o mezinárodní únos dítěte. V takovém případě je zapotřebí postupovat podle § 478 a následujících zákona o zvláštních řízeních soudních a podat k soudu návrh na zahájení řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí – ten sídlí v Brně. Soud pak nařídí ve věci jednání, které se musí konat do tří týdnů od podání návrhu. Soudní řízení v této záležitosti je rychlé, soud vydá rozhodnutí zpravidla do 6 týdnů od zahájení řízení.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vycestování dítěte s nepečujícím rodičem do zahraničí - je nutný souhlas rodiče, kt. je svěřené do péče?
  • Svěření dítěte do péče dohodou rodičů mezi sebou a rozhodnutí o vycestování dítěte do zahraničí
  • Prevence únosu dítěte do zahraničí rodičem cizincem - zákaz vycestování dítěte za hranice ČR
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.