Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám syna, který je nyní krátce soudně omezen na nesvéprávnosti z důvodu drogové závislosti. Omezení se týká i jeho rodičovských práv. Já jsem ustanovena jeho opatrovníkem. Syn má 9. měsíčního syna a partnerka se s ním rozešla (nebyli svoji). Ona bydlí se svou matkou v jiném městě, syn bydlí u nás v RD.

Za vnoučkem občas jezdíme, nebrání nám ho vidět, ale můžeme ho vidět jen u nich na návštěvě na krátkou dobu. Já a manžel bych si ho chtěla občas půjčovat k nám domů. S tím však ona nesouhlasí. Co máme podniknout, abychom si ho mohli půjčit na víkend? Můžu jako opatrovník za syna požádat o střídavou péči? Máme nějaká práva jako babička a děda? Od kolika měsíců (myslím věk vnoučka) bychom si ho mohli půjčovat? Jaké máme možnosti se s ním stýkat? Děkuji moc za zodpovězení dotazů. S pozdravem Dana.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz pracovně rozdělím do dvou částí:
1. Styk prarodičů s vnoučetem: Jako prarodiče máte na styk s vnukem ze zákona právo. Z Vašeho dotazu vyplývá, že matka dítěte Vám ve styku nebrání, ale neumožňuje Vám vzít si vnuka k sobě domů. Pokud Vám tato forma styku nevyhovuje a dohoda s matkou dítěte není možná, budete se muset obrátit na soud, aby upravil Váš styk s vnukem. K okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho vnuka bude zapotřebí podat návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilým dítětem. Pokud si přejete, aby styk s vnukem probíhal v místě Vašeho bydliště, rozhodně to v návrhu uveďte. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Účastníkem soudního řízení bude i matka dítěte, která bude mít také právo se k návrhu vyjádřit. K tomu, aby soud kontakt prarodičů s vnoučetem neumožnil, by ale musel mít vážný důvod.

2. Styk otce s dítětem: Ve svém dotazu uvádíte, že synova svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena a omezení se týká i jeho rodičovských práv. Tím máte pravděpodobně na mysli rodičovskou odpovědnost. Rozhodne-li totiž soud o omezená svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Ve Vašem dotazu bohužel chybí nformace o tom, jakým způsobem byla rodičovská odpovědnost Vašeho syna omezena.
Podle § 868, odst. 2 nového občanského zákoníku je výkon rodičovské odpovědnosti rodiče, jehož svéprávnsot byla v této oblasti omezena, po dobu omezení jeho svéprávnosti pozastaven, ledaže soud rozhodne, že se rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem. Obdobně tuto problematiku upravuje také § 872 téhož zákona, který říká, že: Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Jestliže tedy soud nerozhodl o tom, že by Vašemu synovi zůstalo zachováno právo na styk se svým synem (Vaším vnukem), bude zapotřebí usilovat o to, aby byla  Vašemu synovi navrácena rodičovská odpovědnost. Stejně jako o omezení, může o navrácení rodiočvské dopovědnosti rozhodnout pouze soud. Vašeho vnuka bude o soudu zastupovat orgán sociáolně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě jeho bydliště, proto doporučuji začít spolupracovat s tímto orgánem a případně požádat jeho pracovníky o pomoc při podání žádosti k soudu. Aby byla žádost úspěšná, bude muset Váš syn přesvědčit soud, že už nyní má podmínky a předpoklady pro to, aby mohl vychovávat dítě a pečovat o něj – například, že přestal užívat drogy, že má kde bydlet, má stálé zaměstnání a tudíž pravidelný zdroj příjmů apod.
Bude pak záležet na soudu, jak celou záležitost vyhodnotí a zda rozhodne o navrácení rodičovské odpovědnosti či nikoliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.