Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych zrušit styk mezi synem a bývalým přítelem. Soudně máme dáno, že ho má mít jednou za 2 týdny. Bývalý přítel je násilník a alkoholik, ale to nemůžu dokázat, že pije. Když jsme spolu žili, tak mě a syna mále několikrát zabil, když přišel domů opilý, tak nechával v kuchyni zapnutý plyn.

Nebo když hlídal kluka, tak ho nechával úplně samotného ve vaně a on byl opilý v kuchyni, klukovi byl rok. Když jsme spolu žili, tak byl opilý každý den nebo obden. Kluka mi pořád vrací nemocnýho a samou modřinu. Sociální pracovnice mi nechce pomoct. V sobotu 16.5.2015 mě zbil, nebylo to poprvé co mě zbil. Když jsme spolu žili, tak mě bil často, a v neděli 17.5.2015 vytáhl na mého přítele nůž a málem ho pobodal. Bojím se, že může příště zbít mého syna nebo na něho dokonce vytáhnout nůž. Když mi vrací syna, tak je opilý nebo je z něho cítit alkohol. Pořád mi vyhrožuje, že kluka odveze do zahraničí a já ho už nikdy
neuvidím. Nemám v ruce nic, čím bych mohla dokázat, že pije a je pro mého syna nebezpečný, a aby byl zrušen styk mezi synem a bývalým. Poraďte mi, co mám dělat. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Protože zákaz styku s dítětem je citelným zásahem do rodičovských práv, soudy k němu přistupují jen v těch případech, kdy je zákaz styku v zájmu dítěte – to znamená například v případech, kdy je ohrožen mravní vývoj, zdraví či dokonce život dítěte. Pro úplný zákaz styku otce s dítětem musí být dány opravdu závažné důvody jako alkoholismus otce, agresivita otce vůči dítěti apod. Pokud se chcete o zákaz styku pokusit, můžete podat takový návrh k okresnímu soud v místě bydliště dítěte. Za podání návrhu se neplatí žádný poplatek, vzory takového návrhu můžete najít k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci sociální pracovnice OSPOD. V návrhu doporučuji uvést všechny podstatné skutečnosti, které jsou podle Vás důvodem pro zákaz styku otce s dítětem. Uvedené skutečnosti je ale zapotřebí prokázat.
Proto doporučuji o důsledcích synových kontaktů s otcem pravidelně informovat sociální pracovnici OSPOD – nejlépe osobně – a trvat na tom, aby Vámi sdělené informace byly zaprotokolovány a založeny do spisu. Můžete sociální pracovnici také požádat, aby provedla u synova otce sociální šetření v době, kdy je se synem v kontaktu. Jestliže nejste s prací sociální pracovnice spokojená, můžete požádat její nadřízenou o přidělení jiné sociální pracovnice. Dále doporučuji veškeré fyzické útoky synova otce vůči Vám oznamovat na policii – i policejní protokoly poté mohou být důkazním materiálem. Dále doporučuji se synovým otcem jednat pokud možno v přítomnosti třetí osoby, aby mohl někdo dosvědčit jeho násilné či vulgární jednání vůči Vám nebo synovi. Bez těchto důkazů zákazu styku velmi pravděpodobně nedosáhnete.