Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych zrušit styk mezi synem a bývalým přítelem. Soudně máme dáno, že ho má mít jednou za 2 týdny. Bývalý přítel je násilník a alkoholik, ale to nemůžu dokázat, že pije. Když jsme spolu žili, tak mě a syna mále několikrát zabil, když přišel domů opilý, tak nechával v kuchyni zapnutý plyn.

Nebo když hlídal kluka, tak ho nechával úplně samotného ve vaně a on byl opilý v kuchyni, klukovi byl rok. Když jsme spolu žili, tak byl opilý každý den nebo obden. Kluka mi pořád vrací nemocnýho a samou modřinu. Sociální pracovnice mi nechce pomoct. V sobotu 16.5.2015 mě zbil, nebylo to poprvé co mě zbil. Když jsme spolu žili, tak mě bil často, a v neděli 17.5.2015 vytáhl na mého přítele nůž a málem ho pobodal. Bojím se, že může příště zbít mého syna nebo na něho dokonce vytáhnout nůž. Když mi vrací syna, tak je opilý nebo je z něho cítit alkohol. Pořád mi vyhrožuje, že kluka odveze do zahraničí a já ho už nikdy
neuvidím. Nemám v ruce nic, čím bych mohla dokázat, že pije a je pro mého syna nebezpečný, a aby byl zrušen styk mezi synem a bývalým. Poraďte mi, co mám dělat. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Protože zákaz styku s dítětem je citelným zásahem do rodičovských práv, soudy k němu přistupují jen v těch případech, kdy je zákaz styku v zájmu dítěte – to znamená například v případech, kdy je ohrožen mravní vývoj, zdraví či dokonce život dítěte. Pro úplný zákaz styku otce s dítětem musí být dány opravdu závažné důvody jako alkoholismus otce, agresivita otce vůči dítěti apod. Pokud se chcete o zákaz styku pokusit, můžete podat takový návrh k okresnímu soud v místě bydliště dítěte. Za podání návrhu se neplatí žádný poplatek, vzory takového návrhu můžete najít k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci sociální pracovnice OSPOD. V návrhu doporučuji uvést všechny podstatné skutečnosti, které jsou podle Vás důvodem pro zákaz styku otce s dítětem. Uvedené skutečnosti je ale zapotřebí prokázat.
Proto doporučuji o důsledcích synových kontaktů s otcem pravidelně informovat sociální pracovnici OSPOD – nejlépe osobně – a trvat na tom, aby Vámi sdělené informace byly zaprotokolovány a založeny do spisu. Můžete sociální pracovnici také požádat, aby provedla u synova otce sociální šetření v době, kdy je se synem v kontaktu. Jestliže nejste s prací sociální pracovnice spokojená, můžete požádat její nadřízenou o přidělení jiné sociální pracovnice. Dále doporučuji veškeré fyzické útoky synova otce vůči Vám oznamovat na policii – i policejní protokoly poté mohou být důkazním materiálem. Dále doporučuji se synovým otcem jednat pokud možno v přítomnosti třetí osoby, aby mohl někdo dosvědčit jeho násilné či vulgární jednání vůči Vám nebo synovi. Bez těchto důkazů zákazu styku velmi pravděpodobně nedosáhnete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.