Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z prvního manželství mám sedmiletou dceru ve své péči. Stýkala se s otcem, 2013 jsem zjistila, že ji pohlavně zneužíval. Aktuálně je pravomocně odsouzen. Má malá dcera má kladný vztah k jeho matce (babičce), pouštěla jsem ji tam poměrně často. Babička se ji snaží privilegovat, dcera se od ní vrací  rozmazlená, namyšlená, často nemocná, posledně si u ní dokonce zlomila ruku, údajně na bruslích.

Musela dokonce podstoupit operační zákrok. Snažím se styk s ní zastavit. Bývalá tchýně tlačí, že má na ni právo. Nejsem si ani jistá, že se nevídá s otcem, který má u ní i stále trvalé bydliště. Co můžu dělat, prosím? Špatně vychovala vlastního syna, nestojím o to, aby mi zkazila i moje dítě. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Styk dítěte s prarodiči upravuje jak zákon o rodině, tak nový občanský zákoník. Paragraf 27, odst. 4 zákona o rodině uvádí, že: "Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci". Podle § 927 nového občanského zákoníku pak platí, že: "Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí".
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že Vaše dcera má právo na styk se svou babičkou a naopak. Pokud byste babičce chtěla toto právo upřít, musela byste pro to mít opravdu závažné a prokazatelné důvody. Samotná skutečnost, že babička Vaši dceru rozmazluje, důvodem pro zákaz či omezení styku není (děti určitým způsobem rozmazluje většina prarodičů). Co se týče časté nemocnosti a zlomené ruky Vaší dcery, k těmto záležitostem by muselo docházet opakovaně a musela byste prokázat, že jsou důsledkem nedostatečné péče ze strany babičky (zlomit ruku si může i dítě, na které rodič či prarodič dohlíží - nemusí to být vina rodiče či prarodiče).
Pokud jste přesto přesvědčena, že zákaz styku s babičkou bude v zájmu Vaší dcery, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh na zákaz styku Vaší dcery s babičkou. Soud pak v rámci řízení bude zkoumat důvody, které Vás k návrhu na zákaz styku vedou, bude se zabývat vzájemným vztahem Vaší dcery k babičce, může nařídit provedení znaleckých posudků apod. Pokud přestanete babičce styk s dcerou umožňovat a rozhodnete se záležitost řešit soudní cestou, může se také stát, že i babička se obrátí na soud a bude požadovat soudní úpravu styku s dcerou, což bude znamenat další zátěž pro celou Vaši rodinu a pravděpodobně to povede ke zhoršení rodinných vztahů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.