Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z jakého časového fondu při střídavé péči (týden otec-týden matka) půjde soudně stanovený styk prarodičů (rodičů otce) s dítětem? Půjde z časového fondu obou rodičů nebo jen z časového fondu syna prarodičů? Rodiče matky nemají o dítě vůbec zájem. Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Dle zákona o rodině mají prarodiče právo na styk s vnoučaty. Soudní rozhodnutí o styku s dítětem zpravidla určuje konkrétní dny či týdny, kdy ke styku dochází (například každý lichý nebo sudý týden). V takovém případě je pak zřejmé, do kterého časového fondu styk dítěte s prarodiči zasáhne. Pokud by soudní rozhodnutí nevymezovalo konkrétní týdny či dny v týdnu (což je ale málo pravděpodobné), pak není důvod, aby styk vnoučete s prarodiči šel na vrub časového fondu pouze jednoho z rodičů.