Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaká by byla šance dostat dítě do péče otce od matky. Otec by si rád dítě vzal do své vlastní péče, jelikož tam s matkou dítě dále nechce pobývat a má z matky strach (z určitých důvodů). Dítě je ještě nezletilé (11 let). Matka se léčí cca 15 na psychiku a nemá ani stálý příjem (má svobodné povolání).

Manželé nejsou. Myslíte, že by třeba dále i soudu vzali v potaz, že od matky uteklo první dítě v 16 letech a bylo v péči babičky? Zohlední soud názor 11tiletého dítěte? Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Jestliže má otec dítěte zájem o to, aby dítě bylo svěřeno do jeho péče, a dítě samotné vyjadřuje přání žít s otcem, pak bych doporučila zkusit žádost o svěření dítěte do vlastní péče nebo alespoň o střídavou péči k soudu podat. V žádosti je dobré uvést všechny podstatné důvody, které podporují tvrzení, že svěření do péče otce je v zájmu dítěte. Můžete samozřejmě uvést i Vámi zmiňovanou situaci ohledně útěku staršího dítěte, nejsem ale schopna posoudit, do jaké míry bude mít tato informace na rozhodnutí soudu vliv. Soud se bude spíše zabývat aktuální situací v rodině, výchovnými schopnostmi rodičů a vztahem dítěte k oběma rodičům.
Jedenáctileté dítě je již dost zralé na to, aby mohlo formulovat svůj názor na to, s kým z rodičů chce žít a také tento názor zdůvodnit, proto by měl soud přihlédnout i k názoru a přání dítěte. Je pravděpodobné, že soud nařídí i znalecké posudky, v rámci kterých povede soudní znalec rozhovor nejen s rodiči, ale také se samotným dítětem. Se sepsáním návrhu na svěření dítěte do péče nebo žádosti o střídavou péči Vám může pomoci právník nebo sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dítěte.
Sociální pracovnici OSPOD by měl otec o svém záměru každopádně informovat a pokusit se zjistit, zda jeho návrh podpoří. Sociální pracovnice bude v soudním řízení zastávat roli tzv. kolizního opatrovníka a hájit zájmy dotyčného dítěte. Její názor bude tedy pro soud velmi důležitý - soud zpravidla neschválí návrh, který nemá podporu příslušné sociální pracovnice.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem