Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaká by byla šance dostat dítě do péče otce od matky. Otec by si rád dítě vzal do své vlastní péče, jelikož tam s matkou dítě dále nechce pobývat a má z matky strach (z určitých důvodů). Dítě je ještě nezletilé (11 let). Matka se léčí cca 15 na psychiku a nemá ani stálý příjem (má svobodné povolání).

Manželé nejsou. Myslíte, že by třeba dále i soudu vzali v potaz, že od matky uteklo první dítě v 16 letech a bylo v péči babičky? Zohlední soud názor 11tiletého dítěte? Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Jestliže má otec dítěte zájem o to, aby dítě bylo svěřeno do jeho péče, a dítě samotné vyjadřuje přání žít s otcem, pak bych doporučila zkusit žádost o svěření dítěte do vlastní péče nebo alespoň o střídavou péči k soudu podat. V žádosti je dobré uvést všechny podstatné důvody, které podporují tvrzení, že svěření do péče otce je v zájmu dítěte. Můžete samozřejmě uvést i Vámi zmiňovanou situaci ohledně útěku staršího dítěte, nejsem ale schopna posoudit, do jaké míry bude mít tato informace na rozhodnutí soudu vliv. Soud se bude spíše zabývat aktuální situací v rodině, výchovnými schopnostmi rodičů a vztahem dítěte k oběma rodičům.
Jedenáctileté dítě je již dost zralé na to, aby mohlo formulovat svůj názor na to, s kým z rodičů chce žít a také tento názor zdůvodnit, proto by měl soud přihlédnout i k názoru a přání dítěte. Je pravděpodobné, že soud nařídí i znalecké posudky, v rámci kterých povede soudní znalec rozhovor nejen s rodiči, ale také se samotným dítětem. Se sepsáním návrhu na svěření dítěte do péče nebo žádosti o střídavou péči Vám může pomoci právník nebo sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dítěte.
Sociální pracovnici OSPOD by měl otec o svém záměru každopádně informovat a pokusit se zjistit, zda jeho návrh podpoří. Sociální pracovnice bude v soudním řízení zastávat roli tzv. kolizního opatrovníka a hájit zájmy dotyčného dítěte. Její názor bude tedy pro soud velmi důležitý - soud zpravidla neschválí návrh, který nemá podporu příslušné sociální pracovnice.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.