Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Řeším určité věci a mám trošku zmatek v pojmech poručník, opatrovník a pěstoun. Můžete mi, prosím, říct, kdo je kdo a co dělá? Děkuji. Ludmila


ODPOVĚĎ:
Poručníkem je člověk, který nezletilého vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů – například pokud rodiče zemřeli (často se poručníkem stává osoba, kterou sami určili). Opatrovníkem je osoba, kterou soud ustanovil v případech, kdy je to třeba v zájmu dítěte. Nejčastěji při střetu zájmu rodičů a dítěte (např. při správě jmění dítěte, při soudních řízeních o svěření do péče aj.)
Pěstounem je osoba, která o dítě pečuje a vychovává je v případě, že toto nemohla naplnit vlastní rodina z příčin, jež budou zřejmě dlouhodobé. Ale pozor - pěstounská péče není totéž, co osvojení!
Osvojením („adopcí“) vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský.