Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Za 14 dnů se stěhuji za mým dlouholetým přítelem do USA (Alabama), kde taktéž krátce poté chystáme svatbu. Žít budeme již jen tam. Já i mé děti z předchozího manželství máme české občanství a zatím i trvalé bydliště v ČR. Otec dětí (občan ČR s českým občanstvím) dal písemný souhlas s přestěhováním dětí a i případnou změnou občanství.

Můj přítel by velmi rád děti adoptoval, oficiálně se stal jejich otcem po našem sňatku - je toto možné? A pokud ano, co je k tomu zapotřebí, jaká povolení, formuláře, soudní rozhodnutí atd. budou zapotřebí a jaký soud bude rozhodovat - český či americký?  Dětem je 15, 14 a 9 let. Přítel je rodilý Američan. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Předně doporučuji zkontaktovat českou ambasádu v Americe, protože mi není známo jaké příslušné bilaterální smlouvy má ČR a USA uzavřené. Děti je možné osvojit. Podle zákona č. 97/1963 Sb. § 26 se osvojení řídí právem státu osvojitele; je nicméně třeba aby k osvojení byly splněny podmínky kladené právními řády na osoby obou manželů.
Podle českého práva (které se tedy vztahuje na Vás) se osvojení řídí § 63 zákona č. 94/1963 Sb., navíc budete muset být v kontaktu s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí - jedná se o osvojení dětí do ciziny.
Zmíněná ustanovení doporučuji podrobně prostudovat, není v kapacitních možnostech poradny citovat tato ustanovení a další ustanovení, na která odkazují. Nezapomeňte, že v případě, že dojde k osvojení, je třeba na matričním úřadě zajistit evidenci nových údajů.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.