Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o radu jak postupovat v případě změny otcovství u syna. Byla jsem vdaná, vztah ovšem neklapal, tak jsem měla přítele, s kterým jsem otěhotněla. Syn se narodil v nefunkčním manželství a já mu dala příjmení po manželovi. Manželovi jsem řekla jak se věci mají a do dvou let jsme se rozvedli.

Nyní žiji s přítelem (biologickým otcem syna) a chtěla bych vše uvést úředně do pořádku a změnit synovi rodný list.Synovi je nyní 14let,vše ví a ve změně nevidí problém a byl by rád kdyby se vše opravilo.Prosím o radu jak nejjednušeji postupovat.Děkuji moc za radu. Jarmila

ODPOVĚĎ:
V současné situaci máte 2 možnosti, jak uvést záznamy v matrice do souladu se skutečným stavem (přičemž předpokládám, že v rodném listě Vašeho syna je jako otec veden Váš bývalý manžel):

1/ Popření otcovství bývalého manžela:
Lhůtu pro popření otcovství Vašeho bývalého manžela jste Vy i Váš bývalý manžel zmeškali (lhůta pro Vašeho bývalého manžela činí 6 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o narození Vašeho syna a pro Vás 6 měsíců od okamžiku, kdy se syn narodil). V současné chvíli je oprávněn popřít otcovství Vašeho bývalého manžela nejvyšší státní zástupce a to za podmínky, že toto popření je v zájmu Vašeho syna, což lze z Vámi nastíněné situace předpokládat. Bylo by proto nutné kontaktovat písemně nejvyššího státního zástupce (popř. kteréhokoli jiného státního zástupce) s návrhem na zahájení řízení o popření otcovství Vašeho bývalého manžela. V tomto návrhu je zapotřebí vylíčit všechny rozhodné skutečnosti ohledně skutečného otce Vašeho syna, rozvodu Vašeho manželství a současného stavu a navrhnout, aby bylo otcovství Vašeho bývalého manžela popřeno, neboť v současné situaci je v zájmu Vašeho syna mít v rodném listě uvedeného svého skutečného biologického otce. K tomuto návrhu by bylo dobré připojit (byť nikoli nutně) písemný souhlas Vašeho bývalého manžela. Poté, co by došlo k popření otcovství Vašeho bývalého manžela, můžete souhlasným prohlášením (i ústním) se svým současným přítelem před matričním úřadem (popř. i před soudem) určit za otce Vašeho syna Vašeho současného přítele.

2/ Osvojení:
Druhou možností (a to jednodušší) je osvojení Vašeho syna Vaším současným přítelem. V takovém případě je zapotřebí, aby Váš současný přítel podal k soudu návrh na osvojení Vašeho syna, v němž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti (zejména popíše svou rodinnou situaci, skutečnost, že je biologickým otcem Vašeho syna a svou motivaci, stát se osvojitelem). K osvojení Vašeho syna je zapotřebí souhlasu obou jeho rodičů – tedy i Vašeho bývalého manžela (přestože je pouze matrikovým otcem). Ideální by bylo se s Vaším bývalým manželem dohodnout a opatřit od něj písemný souhlas s osvojením Vašeho syna Vaším současným přítelem (je vhodné, aby oba v tomto prohlášení jmenoval) – v tomto případě by patrně soud nevyžadoval osobní účast Vašeho bývalého manžela při řízení o osvojení. Pokud by se Vám nepodařilo se s Vaším bývalým manželem dohodnout, bylo by možné zahájit soudní řízení o tom, že jeho souhlas k osvojení Vašeho syna není zapotřebí. Zákon o rodině stanoví, že souhlasu rodiče, který po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevoval opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvoval, neplnil pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevuje snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohl osobně ujmout péče o dítě, není k osvojení dítěte zapotřebí. Není-li Váš bývalý manžel s Vaším synem v žádném kontaktu, je dle mého názoru tato podmínka splněna. Váš bývalý manžel by byl samozřejmě účastníkem tohoto řízení, platí-li však výše uvedené okolnosti, neměl by být problém s rozhodnutím soudu o nepotřebnosti jeho souhlasu k osvojení Vašeho syna. Po právní moci takového rozhodnutí by pak bylo možné přistoupit k samotnému řízení o osvojení, v jehož rámci by soud rozhodl i o příjmení Vašeho syna.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že v případě, že Váš bývalý manžel platí na Vašeho syna výživné, může se po popření svého otcovství domáhat vrácení těchto peněžních prostředků po Vašem současném příteli (jako biologickém otci Vašeho syna) dle § 101/1 zákona o rodině. Nárok na vrácení výživného se v této souvislosti promlčuje po třech letech od doby, kdy mohl Váš bývalý manžel tento nárok uplatnit poprvé (§ 101 Občanského zákoníku).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.