Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byli jsme kontaktování OSPODem, že mé sestře odeberou (pravděpodobně dnes (23.01.2024) či v příštích dnech) její 2 děti. Telefonicky nám bylo sděleno, že se musíme v nejbližších dnech rozhodnout, zda děti vezmeme do naší péče (ať už já - její sestra, či matka/babička). Výzva OSPODu zněla velice urgentně a upozornili nás na to, že pokud se rozhodneme, že děti nepřevezmeme, či se nevyjádříme včas, budou děti předány do dětského domova a nám zanikne jakákoliv možnost se o děti v budoucnu přednostně ucházet.

Chtěla bych se poradit, máme vskutku pro podobné vyjádření pouze omezenou lhůtu stanovenou OSPODem (tedy několik dnů), tak jak to tvrdí? Opravdu nám zanikne jakékoliv právo o děti žádat později? Aktuálně nejme v životní situaci, kdy jsme schopni děti přijmout do základních podmínek vhodných pro jejich fungování. Máme však o děti velký zájem a proto se budeme snažit domácí situaci vyřešit co nejdříve, abychom je mohli např. za 6 měsíců k sobě vzít. Může se v takovém případě stát, že pokud budou předány do ústavní péče, bude proces o jejich převzetí v budoucnu výrazně složitější/budou schopni nám převzetí zamítnout? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do tzv. ústavní situaci by mělo být až tím posledním (krajním) řešením - vždy by mělo být preferováno umístění dítěte do péče širší rodiny. Proto Vás OSPOD kontaktoval s dotazem, zda byste v brzké době byli schopni a ochotni se o sestřiny děti postarat. Samozřejmě chápu, že je pro Vás stresující udělat takové zásadní rozhodnutí pod časovým tlakem. Proto doporučuji co nejdříve kontaktovat - nejlépe osobně - pracovníky OSPOD a sdělit jim to, co jste uvedla ve svém dotazu: že Vaše aktuální situace Vám neumožňuje přijmout v tuto chvíli do péče dvě děti, ale že máte o děti velký zájem a budete se snažit rodinnou situaci co nejdříve vyřešit. Trvejte na tom, aby toto Vaše sdělení bylo zaprotokolováno a založeno do spisu, který OSPOD o rodině. Požádejte také o kopii protokolu z jednání s pracovníkem OSPOD, abyste ji v budoucnu měla k dispozici pro vlastní potřebu.
O umístění dětí do ústavní péče nerozhoduje OSPOD, nýbrž soud. V dané situaci - pokud je zde vyhlídka na svěření dětí do péče příbuzných - může soud vydat např. tzv. předběžné opatření, kterým rozhodne o umístění dětí do ústavní péče jen na omezenou - nezbytně nutnou - dobu. Po uplynutí této doby by pak soud o další péči o sestřiny děti rozhodoval znovu. Není tedy pravda, že pokud si k sobě děti nevezmete teď, přijdete do budoucna zcela o možnost o děti pečovat. O svěření dětí do péče určitě můžete požádat i v budoucnu. Je možné, že půjde o zdlouhavější proces - bude zapotřebí čekat na nové rozhodnutí soudu - ale šanci na svěření dětí do Vaší péče rozhodně máte i později.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.