Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych si osvojit zletilou vnučku (ročník 1993). Moje dcera, její matka, zemřela v jejích 17 letech. Od té doby jsem se o ní starala já /jsem její kmotra/. Její biologický otec se o ní ani o její ochrnutou matku v té době nestaral a ani na ni neplatil. Staral se jen o jejího bratra. V současné době mi to vnučka oplácí a pomáhá mi /je mi 73 let/.

Chtěla bych jí zvýhodnit v případě dědictví. Mám ještě syna, který o mě neprojevuje téměř žádný zájem a ani mi neposkytuje žádnou pomoc, přestože u mě bydlel do 30 let a dostal ode mne více finančních prostředků, než jsem stačila dát své zemřelé dceři. Nechci syna vydědit a ani nechci omezit rodičovská práva biologického otce vnučky. Potřebovala bych radu, jak to nejlépe udělat. Předem děkuji Beáta.

 

ODPOVĚĎ:
Osvojení Vaší zletilé vnučky zákon umožňuje. Vzhledem k tomu, že jste o vnučku pečovala již v době její nezletilosti (před 18. rokem věku), mohlo by se jednat o osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého. Jestliže chcete Vaši vnučku osvojit, je zapotřebí podat návrh na osvojení k okresnímu soudu v místě bydliště vnučky. Se sepsáním návrhu na osvojení Vám mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. K návrhu na osvojení je zapotřebí přiložit písemný souhlas Vaší vnučky, pokud by vnučka byla již vdaná, je třeba připojit i souhlas jejího manžela. O tom, zda bude zapotřebí souhlas jejího biologického otce, rozhodne soud.
V řízení o osvojení bude soud zkoumat, zda osvojení Vaší vnučky není v rozporu s dobrými mravy a s odůvodněným zájmem jejího biologického otce. Jestliže soud návrhu na osvojení vyhoví, vnučka a její biologický otec už vůči sobě nebudou mít vzájemnou vyživovací povinnost, resp. budou ji mít pouze tehdy, pokud nebudou jiné osoby, které by tuto povinnost mohly plnit. Osvojením tedy dojde k omezení rodičovských práv biologického otce vůči Vaší vnučce. Vyživovací povinnost vůči vnučce budete mít po rozhodnutí soudu Vy a vnučka po Vás bude moci dědit v první zákonné třídě dědiců - tedy společně s Vaším synem, a to rovným dílem. Jestliže chcete vnučku zvýhodnit pouze ve vztahu k dědictví, můžete místo osvojení sepsat závěť, ve které část svého majetku vnučce odkážete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.