Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před dvěma měsíci (2/2022) se k nám přistěhovala uprchlická ukrajinská maminka s dětmi. Nejstarší dceři je 13 let a začala chodit zde do 8. třídy. Rády by, aby dokončila základní vzdělávání tady u nás a pokračovala na střední škole. Nicméně rodina se plánuje vrátit co nejdříve zpět na Ukrajinu. O dívku bych se starala já jako cizí osoba.

Lze nějak právně ošetřit, abych ji zde mohla zastupovat, ať už ve škole jako zákonný zástupce nebo v případě nějaké nemoci, úrazu u lékaře? Co je potřeba zajistit, na koho se mám obrátit? OSPOD? Děkuji. Irena.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jak se k této situaci staví rodiče té dívky. Abyste se o dívku mohla starat a zastupovat ji, musela byste ji osvojit (adoptovat) nebo by dívka musela být rozhodnutím soudu svěřena do Vaší péče. K osvojení je ale ve většině případů zapotřebí souhlas obou rodičů. Souhlas rodičů není zapotřebí pouze ve specifických případech - například pokud byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, není schopen projevit svou vůli, zdržuje se na neznámém místě nebo nejeví o dítě zájem. Toto ale pravděpodobně nebude případ rodičů oné ukrajinské dívky.
Další možností je požádat o svěření dívky do Vaší výlučné péče. Takové žádosti by ale soud vyhověl pouze tehdy, pokud by dospěl k závěru, že se o dívku postaráte lépe než její rodiče nebo pokud by rodiče u soudu sami sdělili, že chtějí, abyste se o jejich dceru starala raději Vy než oni. V obou případech je tedy zapotřebí obrátit se na okresní soud v místě dívčina současného bydliště v České republice s návrhem na dívčino osvojení nebo její svěření do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Bezplatné právní poradenství nabízejí často i oblastní charity.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.