Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem soudem zvolena opatrovníkem tatínka, který leží po cévní příhodě v nemocnici. Jsem jeho jediná dcera. Bohužel jsem zjistila, že se jako jeho dcera v nemocnici představuje paní, která byla dcerou jeho druhé manželky (ta již přes 20 let nežije). Zajímalo by mě, zda mohu na základě opatrovnictví omezit poskytování informací od lékařů. A taky, zda by mohla chtít zrušit mé opatrovnictví a žádat o to sama a případně, jak se bránit. Děkuji Beáta.

ODPOVĚĎ:

Problematiku podávání informací o zdravotním stavu pacienta třetím osobám upravuje § 33 zákona o zdravotních službách. Podle tohoto ustanovení může pacient při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů apod. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Váš tatínek neurčí žádné osoby, kterým může nemocnice poskytovat informace, může je nemocnice poskytovat osobám blízkým. Protože se nemocnice domnívá, že dotyčná žena je jeho dcera (a tudíž osoba blízká), poskytuje informace i jí. Doporučuji tedy upozornit personál na to, že dotyčná žena není tatínkova dcera (a tudíž není osobu blízkou) a požádat personál, aby jí informace nesděloval. Jestliže by personál odmítl Vaší žádosti vyhovět, můžete podat stížnost s tím, že došlo k porušení výše uvedené ustanovení zákona o zdravotních službách. Pokud by ale Váš tatínek výslovně souhlasil s tím, aby personál nemocnice dotyčné ženě informace poskytoval, pak se obávám, že by tak personál činil i přes Váš nesouhlas.
Co se týče případného zrušení opatrovnictví, pokud by se opatrovníkem Vašeho tatínka chtěla stát dotyčná žena, musela by podat k soudu návrh na změnu opatrovníka. Soud by pak samozřejmě vyzval i Vás, abyste se k tomuto návrhu vyjádřila - mohla byste tedy dát najevo svůj nesouhlas. Soud by pak rozhodoval o tom, zda je v zájmu Vašeho tatínka - zajímal by ho i tatínkův názor - abyste jeho opatrovníkem byla i nadále Vy nebo aby došlo ke změně opatrovníka.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.