Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Mám dotaz ohledně osvojení dětí mé přítelkyně. Žijeme společně již 7 let. Vím, že to řeší soud, ale chci se zeptat co proto mám udělat, co a jak napsat návrh k věcně a místně příslušnému soudu.

ODPOVĚĎ:
Pokud děti přítelkyně nemají v rodném listě uvedeného otce, není zapotřebí jít cestou osvojení. V takovém případě stačí, když s přítelkyní zajdete na matriční úřad v místě bydliště dětí a učiníte tzv. souhlasné prohlášení o otcovství. Na základě tohoto prohlášení budete moci být zapsán jako otec do rodného listu dětí a budete mít vůči nim veškerá práva a povinnosti, které má biologický rodič. Protože se ale zajímáte o osvojení, předpokládám, že děti mají v rodném listě uvedeného otce.
Podle § 800 občanského zákoníku se mohou osvojiteli stát manželé nebo jeden z manželů. Současná právní úprava tedy neumožňuje osvojit (adoptovat) děti Vaší partnerky - abyste to mohl učinit, museli byste nejprve uzavřít manželství.
Pokud je některému z dětí alespoň dvanáct let, budete k osvojení potřebovat i jeho souhlas. Dále bude zapotřebí získat souhlas obou biologických rodičů - tedy nejen Vaší partnerky/manželky, ale i otce dětí. Souhlas biologického otce by nebyl zapotřebí tehdy, pokud otec dětí:
- byl zbaven rodičovské odpovědnosti
- není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání
- se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu zjistit
- zjevně nemá o děti zájem - má se za to, že nezájem o děti je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu
V těchto případech může být souhlas otce dětí nahrazen rozhodnutím soudu. Vzory návrhu na osvojení dítěte pak najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Návrh je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště dětí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.