Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po rozvodu máme dohodu o střídavé péči na obě děti a stanovené výživné. Jedno z dětí příští rok nabyde zletilosti. Stanovené výživné na tuto osobu je ve výši 3.000 Kč od otce a 2.000 Kč od matky. Jak se prosím postupuje v případě nabytí zletilosti? Střídavá péče je zletilostí automaticky zrušena (osoba již může "přebývat" po dohodě s rodiči kdekoliv)? Je dané zákonem, že výživné je posíláno na účet vyživované osoby?

Když se dohodnu (ústně/písemně? ) se synem, že po 18. narozeninách mu výživné budu posílat na účet a on mi bude částečně přispívat na chod domácnosti, je to možné? Syn je na učilišti ve 2. ročníku, tedy není zatím schopen se uživit. Děkuji. Leoš.

 

ODPOVĚĎ:
Péče o dítě - ať už výlučná či střídavá - je součástí rodičovské odpovědnosti, která vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti - zletilostí. Jakmile je dítě zletilé, výlučná či střídavá péče končí a dítě se samo může rozhodnout, zda bude bydlet s některým z rodičů nebo samostatně.
Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti - jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. Od doby, kdy bude dítě zletilé, by měli oba rodiče vyplácet výživné přímo dotyčnému dítěti a nikoliv druhému rodiči. Jestliže se tedy se synem dohodnete na tom, že mu budete výživné vyplácet na účet a on Vám bude finančně přispívat na chod domácnosti, je tento postup naprosto v pořádku a v souladu se zákonem.