Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Náš spádový OSPOD absolutně nespolupracuje, nevyšel nijak vstříc a nezískala jsem tím pádem žádnou odpověď.   Máme s manželem dvě děti, 2 roky a 8 let. Zkusím napsat tři dotazy a k nim trochu vysvětlení:

1) Kdybychom s manželem oba zemřeli, jakým způsobem bude vybrána osoba, které budou naše děti svěřeny do péče? Přiblížení situace: Manžel i já máme zdravotní problémy, proto tuto otázku řešíme. Prarodiče našich dětí = všichni nad 70 let. Většina nejbližších příbuzných nežije. Má matka (babička dětí) měla pouze nevlastní sourozence (resp. měla s nimi společného jen otce), všichni tito sourozenci dávno zemřeli a žijí pouze jejich vnoučata, pravnoučata... Nevím tedy, zda takto vzdálení polopříbuzní by také byli potenciálními pečujícími. S těmito příbuznými jsme v kontaktu, jen to nejsou "tety", ale díky mnohageneračnímu posunu jsou to vlastně nějací pra pra pra synovci a neteře. Mohou být děti svěřeny i takto vzdáleným příbuzným, když příbuzenská linie je společná jen přes pradědečka dětí?
2) Mohu ještě zaživa nějak ovlivnit, komu budou děti svěřeny? Například prostřednictvím závěti? A bere se v úvahu názor dítěte? Bral by se v potaz můj a manželův názor v závěti? Přiblížení situace: Ze strany mého manžela je potenciálním kandidátem jeho sestra, která ale žije v Německu, naše děti i svého bratra (mého manžela) nenávidí a víme, že by naše děti týrala. Je možné nějak tento fakt zohlednit? Například opět prostřednictvím našeho přání v závěti, nebo přání staršího dítěte (osmiletého)?
3) Je možné nějak upřednostnit při výběru nepříbuznou, ale blízkou osobu, oproti příbuzné? Přiblížení situace:   Tři rodiny, které jsou nám velmi blízké (stýkáme se, děti se znají) by byly ochotny se o naše děti postarat. Všechny tři rodiny jsou sezdané kompletní rodiny, s potřebným prostorem, mají i své děti, jsou zaměstnaní, bezúhonní. Nejsou ale naši příbuzní. Kdyby se uvažovalo o svěření do péče jim, museli by mít nějakou pěstounskou kvalifikaci? Nebo to není nutné? Je něco, co pro to můžeme udělat ještě teď zaživa?
Velice Vám děkuji za odpověď, mrzí mne, že náš spádový OSPOD není ochotný mi tyto otázky zodpovědět a musím tím obtěžovat někoho jiného. Nicméně mě tyto otázky strašně tíží, zvlášť teď v době, kdy nikdo neví, kolik z nás za pár měsíců nebude mezi živými. Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Ovlivnit, komu budou vaše děti svěřeny do péče, určitě můžete. Pokud si přejete, aby o děti po vaší smrti pečovala konkrétní osoba, určitou možnost nabízí § 931 odst. 1 občanského zákoníku – jedná se o tzv. poručenství. Paragraf 931 říká, že: Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka.
Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat. Před jejím jmenováním do funkce poručníka soud zjistí, zda její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte. Soud tedy bude zkoumat, zda je v zájmu vašich dětí, aby o ně pečovala vámi zvolená osoba. Taková osoba nemusí mít žádné speciální vzdělání ani kvalifikaci, nemusí se ani nutně jednat o příbuzného dítěte. Pokud si naopak nepřejete, aby poručníkem byla konkrétní osoba (manželova sestra), rozhodně tuto skutečnost také uveďte. Na projev přání rodičů ohledně budoucího poručníka nejsou kladeny žádné formální požadavky, tzn. že ani v případě smrti rodičů se nevyžaduje nutně forma závěti. Doporučuji ale nechat takový dokument notářsky ověřit.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.