Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dospělého syna z prvního manželství, kterému je teď 45 let. Od svých 4 let biologického otce neviděl, nejevil o něho zájem. Z nynějším manželem jsme spolu 41 let. Chci se zeptat, zda může proběhnout adopce, a zda-li potřebujeme souhlas biologického otce syna. A jak máme postupovat, nemáme žádné informace o biologickém otci, kde bydlí a jestli ještě žije. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě by se jednalo o osvojení dítěte manžela, o kterého navíc Váš manžel pečoval už v době jeho nezletilosti, podle občanského zákoníku půjde o osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého. Podle občanského zákoníku lze zletilého osvojit, není-li to v rozporu s dobrými mravy. Rozdílem oproti právní úpravě osvojení nezletilého je to, že při osvojení zletilého není vyžadován souhlas pokrevních rodičů - souhlas biologického otce v tomto případě nepotřebuje. Zákon ale přece jen jednu negativní podmínku stanovuje - § 847 odst. 2 občanského zákoníku říká, že zletilého nelze osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů. Zákon přitom nestanovuje, co lze považovat za odůvodněný zájem pokrevního rodiče - to je zapotřebí ponechat na úvaze soudu.
Řízení o osvojení zletilého lze zahájit pouze na návrh, který se podává k okresnímu soudu v místě bydliště osvojence (Vašeho syna). Účastníky řízení jsou v tomto případě osvojenec (Váš syn), jeho dítě (pokud nějaké má) a osvojitel (Váš manžel). Účastníkem řízení jste také Vy jako manželka osvojitele. V průběhu řízení soud vyslechne rodiče osvojence, manželku a dítě osvojence, pokud je osvojenec má. K návrhu na osvojení tedy nemusíte přikládat souhlas biologického otce, ale soud se bude snažit biologického otce předvolat k jednání, aby zjistil jeho názor.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.