Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem s přítelem 2016-2019 a nyní se nám narodilo miminko (4.6.2019). Situace je taková, že při seznámení jsem opustila svůj pronajatý byt a odstěhovala se z centra města na vesnici do domu mého přítele, kde nebyla pracovní příležitost, následně jsem otěhotněla, tudíž pracovat ani nešlo.

Každopádně jsem byla schopna finanční podpory pro vyživování mne i jeho, pořizování nezbytných věcí apod. On platil pouze své záležitosti (hypotéka jeho domu, úvěry, auto, hobby). V tuto chvíli si již ničeho neváží a stává se agresivním a panovačným. Mám šanci dostat svou dceru do péče i přesto, že žijeme v jeho domě, nemám zatím práci v rámci péče o dítě - mateřské dovolené, ani nemohu oficiálně své příjmy doložit, jelikož je to podpora mých přátel. Každopádně měsíčně za naše soužití utrácím více než on. Prosím o informace, jak by toto mohlo dopadnout, jelikož přítel bude o dceru bojovat. Popřípadě, co bych měla učinit, aby rozhodnutí soudu připadlo na mou stranu? Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď. Vanda.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže chcete, aby bylo dítě svěřeno do Vaší péče, je zapotřebí, abyste měla s dítětem kde bydlet a abyste měla dostatek finančních prostředků na zajištění životních potřeb pro dítě a pro sebe. Co se týče financí, doporučuji požádat přítele, aby Vám začal platit výživné na dítě a po dobu dvou let od narození dítěte máte nárok také na výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku. Dohodu o výživném pro Vás i pro dítě doporučuji sepsat písemně. Pokud dohoda s Vaším partnerem nebude možná, budete muset podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte návrh (žalobu) na svěření dítěte do Vaší péče a určení výživného pro dítě a k okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho partnera návrh (žalobu) na určení výživného neprovdané matce. Jedná se o dvě soudní řízení, takže i v případě, že by okresní soud byl totožný, je zapotřebí podat dva samostatné návrhy. Vzory těchto návrhů najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jejich sepsáním mohou pomoci pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) nebo pracovnicí občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství. Za podání návrhů neplatíte žádné soudní poplatky. Jestliže soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří dítě do Vaší péče (považuji za nepravděpodobné, že by takto malé dítě svěřil soud do střídavé péče nebo do výlučné péče Vašeho přítele) a Vašemu příteli určí výživné, které má každý měsíc hradit pro dítě a případně také pro Vás. Soud může, ale nemusí stanovit Vašemu příteli také styk s dítětem.
Další možností jsou žádosti o sociální dávky. Je-li příjem Vaší domácnosti nižší než 2,7násobek životního minima domácnosti, mohla byste mít nárok na porodné a přídavek na dítě. Životní minimum tříčlenné domácnosti (dva dospělí a malé dítě) je vyjádřeno částkou 7 710 Kč, hraničním příjmem pro nárok na tyto dávky je tedy příjem ve výši 20 817 Kč měsíčně. Jestliže je Váš partner uveden v rodném listě dítěte jako otec, budete muset při žádosti o tyto dávky doložit i jeho příjem. V případě, že byste se od přítele odstěhovala a žila byste samostatně, mohla byste zkusit požádat úřad práce o vyloučení Vašeho přítele z okruhu společně posuzovaných osob. Pro nárok na porodné budete dokládat příjmy za první čtvrtletí (leden – březen) roku 2019, u přídavku na děti pak vždy za předcházející kalendářní čtvrtletí. Porodné je jednorázová dávka ve výši 13 000 Kč, výše přídavku na dítě činí 500, případně 800 Kč měsíčně.
Pokud byste se stala vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém budete mít trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nebude stačit k úhradě Vašich nákladů na bydlení, budete mít nárok také na příspěvek na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nejprve je tedy zapotřebí celé kalendářní čtvrtletí bydlet například v pronajatém bytě, kde budete mít trvalé bydliště, a hradit náklady na bydlení a teprve poté si zpětně požádat o příspěvek na bydlení. O všechny tyto sociální dávky můžete požádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.